Machtnetwerken – de oorzaak van de globale gelijkschakeling

machtnetwerken-–-de-oorzaak-van-de-globale-gelijkschakeling

30-01-21 08:52:00,

Machtnetwerken – de oorzaak van de globale gelijkschakeling

www.kla.tv/1802831.01.2021

In 2020 domineert, als geen ander, de Corona-crisis de politiek en de media. Het is daarbij opvallend dat bijna alle landen in de wereld op dezelfde manier op de crisis reageren. Overal ter wereld werd de economie stilgelegd en werden de fundamentele rechten en vrijheden massaal ingeperkt. Om het virus een halt toe te roepen, werd de enorme economische schade, de massale werkloosheid en de sociale drama’s door de opgelegde maatregelen er maar bij genomen. Kritische stemmen tegen de heersende opinie, zelfs die van de hoogstgeplaatste wetenschappers en artsen, worden daarbij gewoon van tafel geveegd. Is deze opvallende wereldwijde gelijkschakeling slechts toeval?

Volgens F. William Engdahl, een Duits-Amerikaanse auteur en economisch journalist, die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met geopolitiek, is de oorzaak voor de overal waarneembare gelijkschakeling de volgende: Met behulp van nauw met elkaar verbonden denktanks beïnvloedt een kleine wereldwijde elite d.m.v. een bijna onzichtbaar web van manipulatie en beïnvloeding zowel de politiek als de media!

De eerste steen voor een dergelijke controle van bovenaf werd gelegd door de Engelsman Cecil Rhodes. Rhodes was een vrijmetselaar en één van de rijkste mensen ter wereld. Zijn droom was de hereniging van de Anglo-Amerikaanse wereld onder een gemeenschappelijke wereldregering. Om dit doel te bereiken, liet hij zijn hele fortuin na aan Lord Rothschild voor de oprichting van een geheim genootschap. Deze richtte toen ook in 1909, samen met de politicus Lord Milner, de ”Round Table” op.

De Round Table werkte achter de schermen op de hoogste niveaus van de Britse regering en beïnvloedde haar buitenlands beleid. De leden waren invloedrijke mensen uit de politiek, de financiële wereld en de toonaangevende Britse media. Maar daar bleef het niet bij. Filialen van de Round Table zijn over de hele wereld opgericht.
Zo werd in 1921 in Amerika een zusterorganisatie opgericht, de “Council on Foreign Relations”, kortweg CFR. Deze ontwikkelde zich tot de meest invloedrijke denktank van de vorige eeuw en werd voornamelijk gefinancierd door Rockefeller, J.P. Morgan en andere Wall Street-bankiers. Topjournalisten en leidinggevenden van bijna alle bekende Amerikaanse media zijn geïntegreerd in het netwerk van het CFR, zodat het met zijn bijna 5000 leden al decennialang vorm geeft aan het Amerikaanse buitenlandse beleid en diens weergave in de media.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: