Voorbij de Corona-psychose!

voorbij-de-corona-psychose!

30-01-21 08:41:00,

x
X

Voorbij de Corona-psychose!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Interpretaties van het verleden.. De menselijke geschiedenis bestaat uit verschillende culturele beschavingstijdperken. Deze worden door de materialistisch georiënteerde wetenschap, echter niet als zodanig (h)erkend. De culturele antropologie kijkt er op haar wijze naar en classificeert de waargenomen fenomenen vervolgens, vanuit de door haar geïnterpreteerde visie. De archeologie doet, aan de hand van gevonden oudheidkundige voorwerpen met behulp van dateringstechnieken, het weer op een andere ‘eigen-wijze’..

Beide visies hebben natuurlijk raakvlakken en ondanks hun verschillende invalshoeken ondersteunen zij elkaar veelal (HIER). Beiden zijn echter op intellectuele analyse gebaseerde en oppervlakkig beschouwende wetenschappen. Het belangrijkste gegeven is echter dat de gangbare visies op het verleden van de mensheid, voortkomen uit het moderne bewustzijn, dat vervuld is van de huidige materialistisch georiënteerde tijdsgeest. Die volgens eigen overtuiging superieur is aan alle voorgaande beschavingen.

De wetenschappelijke kennis is dus een weten dat in boeken op schappen in bibliotheken is gestald en voor wat betreft materieel historische overblijfselen in musea  is weggeborgen. Degenen die erin geïnteresseerd zijn kunnen de gezochte kennis terugvinden in die boeken of bezichtigen in de oudheidkundige musea. Veelal wordt binnen die gangbare visies het moderne bewustzijn gezien als superieur aan het bewustzijn in voorbije culturen. Maar is dat wel zo?
Hoe kan in vredesnaam met het huidig materialistisch georiënteerde ‘bewustzijn’ van buitenaf beoordeeld worden, hoe de mens in die voorbije culturen zichzelf van binnenuit heeft ervaren. En dienovereenkomstig, de hem omringende fysieke realiteit heeft ervaren en vormgegeven? Dat is godsonmogelijk!

Wat is cultuur?
Want wat is cultuur? In mijn beleving is cultuur een geestelijk beïnvloedende uiting van de mens, op zijn sociale en natuurlijke omgeving. Het is een voor de fysieke zintuigen waarneembare uiting, van het geestelijk scheppend vermogen in de mens. De vormgeving ervan is daarom geheel afhankelijk van de bewustzijnsinhoud van hen, die deel uitmaken van deze cultuur. Dat bewustzijn heeft zich gedurende de menselijke evolutie ontwikkeld. In mijn beleving is het in de loop der tijd meer geïndividualiseerd geworden.

Eerst was het ingebed in het groepsbewustzijn van stam-, familiegroeps- en rasgebondenheid, die een dragende kracht voor het individu vervulden. Sinds vooral de tweede helft van de 20ste eeuw is er een enorme individualisering geweest,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: