Over de/jouw ‘Heilige Graal’: de vaccinaties…?!

over-de/jouw-‘heilige-graal’:-de-vaccinaties…?!

01-02-21 12:28:00, x De grote vaccinatieshow…

2021 © Lilian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Met een uitgekiende dosis show bracht de NOS op 7 januari 2021 haar info-tainmentprogramma: ‘De Avond van de Vaccinatie’. Dit moest de brede informatie voor het publiek worden, waarmee wij als volwassen kijkers, tot de verantwoorde keuze konden komen, om ‘het vaccin’ te laten injecteren. In deze zwaar ge-ensceneerde uitzending, werden de voordelen breed uitgemeten en de bij voorbaat afgezwakte kritische vragen, met zalvende antwoorden afgeserveerd. Het vaccin is experimenteel, maar absoluut veilig, want het heeft alle robuuste testfasen doorstaan. Er is keihard gewerkt door de beste wetenschappers, om dit prachtige product nu al te kunnen presenteren aan het publiek. De Grote Vaccinatie Show is begonnen. Wij zijn er klaar voor, U ook? Vragen? Geen vragen! Ja, toch…..?

Ik ga het hebben over de vaccinatie-noodzaak en nog uitgebreider over dit experimentele vaccin, dat niet eens het recht heeft om een vaccin genoemd te worden. We gaan op reis door het vaccin-landschap waarin we onderwerpen aandoen als werkzaamheid, veiligheid, de nieuwe ingrediënten, bijwerkingen, de producenten en de toekomstige ontwikkelingen. Maar laten we eerst een blik werpen op de beweegredenen voor deze gigantische vaccinatie-operatie.

Eeen onuitroeibaar paradigma
Het vaccinatieprogramma is tot stand gekomen vanuit een denkbeeld dat we onszelf alleen kunnen beschermen tegen een infectieziekte met behulp van twee acties: een vaccinatie en het uitroeien van de ziekteverwekker. In dit geval het coronavirus. Met een surrogaat ziekteverwekker, het vaccin, geven we ons immuunsysteem een oplawaai en verder moeten we het rottige ding de wereld uit zien te krijgen. Hoewel dit idee al achterhaald is, lukt het maar niet om dit paradigma van Pasteur de wereld uit te helpen. Micro-organismen waren hier eerder dan wij. Nu zijn virussen stukjes genetisch materiaal en geen levende organismen, maar ook zij bevolkten deze aarde al lange tijd voordat wij hier voet zetten.

Virussen de wereld uit helpen is een illusie. Immunologisch gezien hebben we al lang geleerd om met virussen te leven. Maar de slogan vanuit bestuursniveau is ‘vaccinatie is de enige oplossing’. Dit is echter een ongebruikelijke gang van zaken bij pandemieën en epidemieën. Laten we vooropstellen dat een epidemie, want dit is waar we officieel mee te maken hebben, een medische aangelegenheid is.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: