Het voorzorgsprincipe moet in werking treden bij de moderne digitale communicatie. En zeker bij 5G!

het-voorzorgsprincipe-moet-in-werking-treden-bij-de-moderne-digitale-communicatie.-en-zeker-bij-5g!

02-02-21 10:49:00,

                              Wees beschermend met de aarde, wees voorzichtig met nieuwe technieken.

Het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden (het landelijk gebruik van 5G) waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op de gezondheid van mens, dier en milieu, dan moet het voorzorgsprincipe moet dan in werking treden. Het voorzorgsprincipe is één van de uitgangspunten van de Europese milieuwetgeving. In het geval van de uitrol van 5G is er sprake van het gegeven dat het wetenschappelijk niet onderzocht is en er in de testgebieden nu al veel mensen (waaronder kinderen) op reageren met gezondheidsklachten. Een onderzoek dat normaal gesproken jaren duurt, is gewoon overgeslagen. Dit terwijl officieel al 5 tot 10% van de mensen elektrogevoelig zijn van de radiogolven van 2G en 3G terwijl bekend is dat 5G tevens gebruik gaat maken van microgolfstraling, infrarood- en waarschijnlijk ook ioniserende, ultraviolette straling.

 Het voorzorgsprincipe toepassen
In 2011 al krijgen alle lidstaten van de WHO (World Health Organization) een advies om:
-het voorzorgsprincipe toe te passen, wat betreft de steeds hoger wordende stralingsbelasting. Met name denkend aan de kwetsbare groepen;
-de stralingsbelasting voor de bevolking te verlagen;
-de blootstellingslimieten te verlagen;
-het toelaten van GSM’s, DECT-telefoons en wifi in klaslokalen niet toe te staan;
-het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

Wat is het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is een internationale afspraak die is gemaakt tijdens de milieuconferenties in Rio de Janeiro, de zogeheten Rio Declaration (1992). Het voorzorgsprincipe wordt toegepast wanneer er wetenschappelijk geen consensus is over het gebruik van nieuwe technieken die worden geïmplanteerd in het dagelijks leven. Het is een soort van: voorzichtig zijn met nieuwe toepassingen. Bij de toepassing van de draadloze technieken had dit voorzorgsprincipe in werking moeten treden voordat er een totale implantatie van antennes en zendmasten in het dagelijks leven geïmplanteerd werd. Bij deze toepassing van de massaal toegenomen elektromagnetische velden (straling) in het milieu staan wetenschappers lijnrecht tegenover elkaar. De helft van de wetenschappers waarschuwt dat het de gezondheid van mensen ernstig aantast en de andere helft zegt dat er niets aan de hand is. Juist in deze situatie had het voorzorgsprincipe in werking moeten treden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: