Explosieve rechterlijke uitspraak in Duitsland – EnerzijdsAnderzijds

explosieve-rechterlijke-uitspraak-in-duitsland-–-enerzijdsanderzijds

03-02-21 07:16:00,

Het is momenteel zoeken naar de rechtsgrond van alle, al oneindig lange reeks van Corona-maatregelen. Onder het mom het Coronavirus te verslaan, lijkt het er eigenlijk alleen om te gaan om het aantal met van Corona verdachte patiënten bezette IC-bedden te beperken. Hierom zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische, grondwettelijke en humanitaire mensenrechten van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen. Advocaat dr. Reiner Füllmich, ook bekend van het initiatief ‘Corona Ausschuss’‘ licht een explosief oordeel toe van de rechter in Weimar over de wettelijke basis van de Corona-maatregelen.

Rechter wraakt Coronabeleid in harde termen

De omroep van de Duitse deelstaat Thüringen MDR schrijft:
De arrondissementsrechtbank van Weimar acht het algemene contactverbod in de Thüringse coronaverordening van afgelopen voorjaar ongrondwettig. Dit is door de rechter beslist in een zaak van een boete-procedure. De achtergrond is dat eind april vorig jaar een man zijn verjaardag samen met zeven andere mensen had gevierd op de binnenplaats van een woongebouw in Weimar. Volgens de kort tevoren aangenomen verordening was het gezamenlijk verblijf slechts toegestaan met ten hoogste één persoon van buiten het gezin.

Deze inleiding is tamelijk zuinig geformuleerd. Dr. Reiner Füllmich bespreekt de uitspraak en leest een duidelijk harder oordeel voor dan de media willen overbrengen.

Füllmich: ‘De rechter heeft aangegeven dat zijn uitspraak niet alleen de voorliggende zaak (zie inleiding) betreft, maar in strekking en reikwijdte heel Duitsland aangaat. Wij zullen de uitspraak ook aan onze collega’s in andere landen en de VS overhandigen.

In de uitspraak heeft de rechter het fundament onder de Coronamaatregelen uitgehaald. De rechter legt daarbij uit waarom er naar zijn oordeel geen steekhoudende argumenten voor de maatregelen bestaan. Het enige acceptabele en steekhoudende argument acht de rechter als er sprake is van een ‘epidemische situatie van nationale omvang’. Hij acht zo’n argument niet aanwezig.

De rechter haalt het enige door de staat bij herhaling aangehaalde argument, dat de ziekenhuizen door Coronapatiënten overbelast zijn of zouden kunnen raken, onderuit. Hij verwijt de politiek dat ze dit hoofdargument niet zelf heeft getoetst.

Het argument de gezondheidszorg te sparen is opmerkelijk omdat juist in de afgelopen tijd (in meerdere landen, red.) ziekenhuizen zijn gesloten en daarmee ‘duizenden IC-bedden‘ (Füllmich) zijn verdwenen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: