Hoe krom is rechtspraak Raad van State? Bananenkrom! – Interessante Tijden

hoe-krom-is-rechtspraak-raad-van-state?-bananenkrom!-–-interessante-tijden

03-02-21 04:30:00,

Raad van State

 Vrij Nederland durfde 30 juni 2020 vragen te stellen bij de onafhankelijkheid van de Raad van State, in een voor mainstream-media verrassend journalistiek verhaal over het risico van belangenverstrengeling van staatsraden. ‘Recht spreken’ en waarheidsvinding liggen bij de Raad van State wel eens uit elkaar, althans: op de dossiers waar ik enige kunde bezit. Ze beslissen op basis van de aanname dat de Rijksoverheid nooit liegt. Zo worden politieke waarheden (leugens) juridische realiteit.

Gaf doorgang aan Windpark Fryslan

Stibbe levert meerdere staatsraden
Je treft bij de Raad van State een mix van oud-advocaten/procureurs van dure kantoren als Stibbe, Nauta-Dutilh (in mijn zaak van 19 augustus 2019), aangevuld met vakbroeders van de landsadvocaat (Pels Rijcken), waarvan de beruchte pedofiel Joris Demmink het nieuwe kantoor opende in 2010.

Neem bijvoorbeeld de oud voorzitter van bestuursrechtspraak (tot 2017), Jaap Polak, afkomstig van Stibbe. Stibbe leverde recent weer een Staatsraad voor Omgevingsrecht: Aaldert ten Veen.

Hoe geloofwaardig is zo iemand, wanneer zijn kantoor Stibbe tegelijk de bouw van windfarms in Natura 2000 helpt begeleiden. Zoals Westermeerwind van Anne en Tiete de Groot, de bouwers van Windpark Fryslan in PKB Gebied de Waddenzee.

Behoud van openheid, alleen als dat de baantjescarroussel zint

Is ‘Winst Eneco’ een ‘zwaarwegende reden openbaar belang’?
In de structuurvisie voor de Wadden staat dat de openheid een kernkwaliteit is van de Waddenzee. Toch negeerden de staatsraden bestuursrecht W.D.M. van Diepenbeek mr. D.J.C. van den Broek en mr. E.A. Minderhoud dat bezwaar van ondermeer de IJsselmeervereniging. (‘het betoog faalt’) op 11 juli 2018

Zodra de Rijksoverheid (hier RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek) met de nu alweer 11 jaar tijdelijke Crisis en Herstelwet (2010) roept dat energie-industrie in Natura 2000 ‘nationaal belang’ is, dan neemt de Raad van State dat argument 1 op 1 over.

Terwijl de stroom van Windpark Fryslan ten gunste komt van Eneco. Zijn de met 1,2 miljard euro SDE+ gesubsidieerde inkomsten van Eneco ‘zwaarwegende reden van openbaar belang’?

Zijn de gesubsidieerde winsten van Eneco een ‘zwaarwegende reden van openbaar belang’?

De overheid hoeft slechts de eigen intenties te verbloemen met de juiste beleidstaal, en zichzelf te houden aan de zelf bedachte uitzonderingen op de regel: namelijk dat het voor gewone stervelingen verboden is om in zo’n natuurgebied met kernkwaliteit ‘openheid’ een energie-industrieterrein te bouwen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: