Discriminatieverbod van niet-gevaccineerden door de Raad van Europa heeft geen bindende werking – Frontnieuws

discriminatieverbod-van-niet-gevaccineerden-door-de-raad-van-europa-heeft-geen-bindende-werking-–-frontnieuws

05-02-21 01:51:00, Plenaire zaal van de Raad van Europa in Straatsburg © Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 PL)
Onlangs heeft Frontnieuws vermeld dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in zijn resolutie 2361 de randvoorwaarden voor de Europese vaccinatiestrategie had vastgesteld. Daarbij heeft zij ook besloten dat er geen sprake mag zijn van discriminatie van niet-gevaccineerden. De besluiten van de Raad van Europa hebben echter geen voorwaardelijke gevolgen voor de lidstaten. Dit geldt ook voor de oproep om kwalitatief hoogstaand onderzoek uit te voeren om de goedkeuring van Covid-19 vrij te houden van politieke druk om handel met voorkennis in de farmaceutische sector te voorkomen.

Opmerkelijk is verder dat de papieren tijger van de Raad van Europa geen vraagtekens plaatst bij de alliantie van de overwegend particuliere Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Vaccine Alliance (GAVI) en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Alle organisaties ontvangen omvangrijke financiële steun van de Bill & Melinda Gates Foundation.

In de resolutie die men heeft aangenomen staat dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd. De tekst luidt:

7.3 met betrekking tot het waarborgen van een hoge vaccinatiegraad:
7.3.1 ervoor zorgen dat de burgers worden geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als hij of zij dat zelf niet wil;
7.3.2 ervoor wordt gezorgd dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij zich niet heeft laten vaccineren, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of omdat hij zich niet wil laten vaccineren;
7.5.2 vaccinatiebewijzen alleen te gebruiken voor het aangegeven doel, namelijk de monitoring van de werkzaamheid van het vaccin, mogelijke neveneffecten en ongewenste voorvallen;

De resoluties zijn echter niet het papier waard waarop zij zijn gedrukt, aangezien de lidstaten de resolutie eenvoudigweg niet hoeven na te leven: de Parlementaire Vergadering (voorheen de “Raadgevende Vergadering”) is het adviesorgaan van de Raad van Europa. Het bespreekt aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen en legt zijn besluiten in de vorm van aanbevelingen voor aan het Comité van Ministers (artikel 22 van het Statuut van de Raad van Europa). Dit betekent niet dat zijn resoluties juridisch bindend zijn of dat de lidstaten verplicht zijn ze na te leven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld artikel 25 van het VN-Handvest (betreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad),

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: