Wereldwijde epidemie van chronische ziekten door vaccinaties? (open brief aan de WHO)

wereldwijde-epidemie-van-chronische-ziekten-door-vaccinaties?-(open-brief-aan-de-who)

06-02-21 07:55:00,

Wereldwijde epidemie van chronische ziekten door vaccinaties? (open brief aan de WHO)

www.kla.tv/1530909.12.2019

Van 25-27 september 2018 werd in Rome een vergadering gehouden met de verantwoordelijke personen van het “Global Network of Laboratories” over de kwaliteitscontrole van vaccins. Bij deze gelegenheid heeft het “Europees Forum voor de controle van vaccins” een oproep gedaan aan de WHO en aan de deelnemers aan de vergadering.
Wetenschappers, artsen en medische journalisten uit de hele wereld riepen de WHO en de deelnemende laboratoria op, om de oorzaak van de alarmerende wereldwijde toename van chronische ziekten en ziekten die met een stoornis van het immuunsysteem gepaard gaan, te onderzoeken. Zij wijzen er met indrukwekkende bronnen en feiten op dat vaccinaties het eerst daarvoor verantwoordelijk worden geacht!
Nogmaals, het is verbazingwekkend dat deze kritische informatie, die naar menige mensen is gestuurd, nooit publiekelijk is besproken of zelfs maar is genoemd door politici of de media. Dit zou namelijk belangrijk zijn geweest in tijden van de geplande invoering van verplichte vaccinatie. De systeemmedia oefenen echter een stille censuur uit in hun verslaggeving door voortdurend tegenstemmen te onderdrukken. Beste kijkers, help de voortdurende censuur te overwinnen door dit programma te verspreiden. Luister nu aansluitend naar de oproep aan de WHO. Kla-TV publiceert een verkorte versie. De open brief is volledig beschikbaar op de volgende link: (https://www.efvv.eu/wp-content/uploads/2018/09/Offener-Brief-WHO-%C3%9Cbersetzung-D-E-CM.pdf)
“Door het doorgeven van wetenschappelijke informatie en inspanningen om de gezondheid te verbeteren, heeft uw organisatie het leven van vele miljoenen mensen verbeterd. Daar zijn we dankbaar voor.
Op dit moment hebben we echter helaas te maken met een nieuwe epidemie: chronische ziekten. In Amerika lijdt één op de twee volwassenen aan een chronische ziekte en één op de vier volwassenen heeft twee of meer chronische ziekten.
Onlangs hebben onafhankelijke onderzoekers en laboratoria ontdekt dat veel vaccinaties besmet zijn met retrovirussen (virussen die andere cellen kunnen binnendringen en kanker kunnen veroorzaken) en nanodeeltjes (kleine onzichtbare deeltjes die ontstekingen kunnen veroorzaken). In de hersenen van autistische kinderen of mensen met neurologische schade, zoals bv. de ziekte van Alzheimer, zijn hoge niveaus van aluminium gevonden in verband met vaccins.
Tijdens uw laatste vergadering heeft u gepleit voor minder onafhankelijke studies, omdat u deze ‘overbodig’ vindt, om de levering van vaccins te versnellen. De levering van 250.000 verkeerde vaccinaties aan China,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: