Hoger beroep testverplichting reizigers – Viruswaarheid

hoger-beroep-testverplichting-reizigers-–-viruswaarheid

07-02-21 06:24:00, Vonnis voorzieningenrechter in strijd met mensenrechtenverdragen

 Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 6 februari 2021 – Een Israëlisch-Nederlandse vrouw sleepte samen met Viruswaarheid de Nederlandse Staat voor de rechter. De vrouw wil na een verblijf in Israël terugkeren naar Nederland, maar vanwege haar traumatische familiegeschiedenis weigert zij zich te onderwerpen aan de verplichte PCR-test. De voorzieningenrechter in Den Haag, mr. H.J. Vetter, stelde haar in het ongelijk.

 Met het vonnis komt een einde aan een nagenoeg absoluut mensenrecht dat al vanaf de middeleeuwen geldt. Verdragen als het Europese Mensenrechtenverdrag en het Internationale Verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten van de Verenigde Naties waarborgen het recht om te allen tijde terug te keren naar het thuisland. Met een verbod om zonder negatieve test naar huis te reizen maakt het kabinet inbreuk op dit recht. De regering ontmantelt langzaam maar zeker de rechtsstaat. De rechterlijke macht faciliteert en legitimeert de vorming van een totalitaire staat.

Invasieve medische handeling

De verplichte test, die neerkomt op een gedwongen invasieve medische handeling, is in strijd met de Internationale Gezondheidsregeling en de Wet publieke gezondheid. Daarnaast voerde Viruswaarheid aan dat het gebruik van de PCR-test om vast te stellen of iemand besmet zou zijn met Covid-19 in strijd is met de gebruiksaanwijzing. Ook de CE-certificering, een EU-certificaat dat bepaalt voor welke doelen een product op de Europese markt mag worden verkocht, laat niet toe dat de test wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose. Dat de rechter desondanks het onrechtmatige beleid steun, is zorgwekkend.

 Middeleeuwen

De Magna Charta uit 1215, de eerste regeling die grondrechten van burgers waarborgde, garandeerde het recht om ten alle tijden terug te keren naar wat nu het Verenigd Koninkrijk is. Met de uitspraak van de kortgedingrechter wordt duidelijk dat zelfs fundamentele mensenrechten niet meer veilig zijn.

 Dictatoriale neigingen

Noodmaatregelen zijn geliefde beleidsinstrumenten van politiek leiders met dictatoriale neigingen. Daarom mogen fundamentele mensenrechten alleen onder extreme omstandigheden ingeperkt worden. Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties formuleerde daarom de Siracusa Principles, een aantal strenge criteria voordat landen noodmaatregelen mogen inzetten.

Inperking grondrechten

Professor Manfred Novak, de vroegere directeur van het Instituut voor Mensenrechten van de Universiteit Utrecht, speelde destijds een belangrijke rol om te zorgen dat deze regels ook toegepast werden op het Europese Mensenrechtenverdrag. Een inperking van grondrechten is volgens deze criteria pas rechtmatig als de samenleving dusdanig ontwricht wordt dat deze bedreigd is in haar voortbestaan of een reële dreiging daarvan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: