Verkiezingen komen eraan – Kort overzicht van Moties en Kamervragen over gezondheidsrisico’s straling – StralingsBewust.info

verkiezingen-komen-eraan-–-kort-overzicht-van-moties-en-kamervragen-over-gezondheidsrisico’s-straling-–-stralingsbewust.info

07-02-21 08:43:00,

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het verleden geeft vaak een aardige indicatie van wat we in de toekomst kunnen verwachten. Vandaar dat we in dit bericht terugkijken naar de ingediende moties en Kamervragen inzake de gezondheidsrisico’s door straling.

In de afgelopen kabinetsperiode zijn er door drie Kamerleden schriftelijke Kamervragen gesteld. Daarnaast heeft er één inhoudelijk debat plaatsgevonden, waarbij drie moties zijn ingediend. Helaas heeft dit nog niet tot het serieus nemen van gezondheidsrisico’s door straling geleid, dus het lijkt zinvol om bij de nieuwe verkiezingen weloverwogen (andere) keuzes te maken.

Kamervragen Chris Stoffer, SGP (2021)

Op 26 januari 2021 heeft Chris Stoffer van de SGP een zestal goede schriftelijke Kamervragen ingediend naar aanleiding van het wetenschappelijke essay van prof. John William Frank in de Journal of Epidemiology & Community Health waarin hij pleit voor betere toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G. We zijn nog in afwachting van de reactie van de (demissionaire) staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, en de minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark.

Kamervragen Lammert van Raan, PvdD (2019)

Op 9 september 2019 heeft Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren twintig goede Kamervragen gesteld over de uitrol van 5G. In de Kamervragen komen o.a. aan de orde: de vraag naar de effecten van de verwachte cumulatieve straling van 5G-netwerken op mensen, dieren en de natuur; hoe het voorzorgsbeginsel wordt gewaarborgd; en de wenselijkheid om zelfstandig meer Nederlands wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Op 20 december 2019 heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) de vragen beantwoord, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg. Helaas blijkt daar vooral uit dat de staatssecretaris blijft hangen in het standaardverhaal dat er geen bewijs zou zijn dat langdurige blootstelling aan straling beneden de blootstellingslimieten schadelijk is voor de gezondheid. En zoals altijd wordt er verwezen naar de blootstellingsrichtlijnen van de zeer omstreden private organisatie ICNIRP en naar het Agentschap Telecom dat toezicht houdt. Een vicieuze cirkel.

Onze reactie: De ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen zélf staan (terecht) al lange tijd ter discussie en zijn onderhevig aan kritiek. De methode achter de richtlijn ziet slechts toe op het thermisch effect,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: