Wat te doen als de schoolleiding wil dat jouw kind een mondkapje draagt?

wat-te-doen-als-de-schoolleiding-wil-dat-jouw-kind-een-mondkapje-draagt?

07-02-21 06:15:00,

Geen mondkapje op school!

Je kunt dan een garantieverklaring van de schoolleiding vragen, waarin deze de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele negatieve gevolgen van het dragen van een mondkapje. Als de school niet wil ondertekenen, dan is men er kennelijk toch niet zeker van dat een mondkapje onschuldig is. Dus waarom zou je een kind in dat geval blootstellen aan een gevaar dat in de ogen van de school kennelijk wel bestaat?

Mr. Frank Stadermann stelde voor dit doel een modelverklaring op.
Deze kun je hier downloaden

Je kunt de verklaring uiteraard ook aanpassen aan je eigen situatie.

Hieronder volgt de volledige tekst.

GARANTIEVERKLARING VAN ONDERWIJSINSTELLING AAN OUDERS
met betrekking tot het dragen van een mondkapje

Datum …………………..
Plaats ……………………

Geachte ouders van NAAM INVULLEN LEERLING

Als onderwijsinstelling verlangen wij dat uw kind als onze leerling een mondkapje draagt. Wij begrijpen dat u daartegen sterke weerstand heeft.
Desgevraagd kunnen we u bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de vraag wat het betekent om een mondkapje te dragen.

We kunnen u daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat uw kind door hieraan medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen oplopen; lichamelijk noch geestelijk.
Voorts bevestigen wij dat, als uw kind onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van het dragen van een mondkapje, hetgeen wij dus uitgesloten achten, wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.

Wij doen deze toezegging omdat wij vinden dat wij, door een medewerking als vermeld van uw kind te verlangen, verantwoordelijkheid voor de gevolgen behoren te dragen.
Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en de schade van uw kind zullen vergoeden.

Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien de klachten van uw kind er op het eerste gezicht op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan het ondergaan hebben van het dragen van een mondkapje.
Wij aanvaarden dat het in dat onverhoopte geval aan ons is om te bewijzen dat de schade van uw kind géén gevolg is van het dragen van een mondkapje.

Voorts bevestigen wij u dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: