“De overheid is onaantastbaar geworden” – Ellaster

“de-overheid-is-onaantastbaar-geworden”-–-ellaster

09-02-21 08:52:00,

Jeroen Pols en Jan Engel spreken met Tom Zwitser over hun juridische strijd tegen de overheid. In dat proces ontdekten ze dat de overheid regelmatig de wet aan haar laars lapt. Hun bevindingen zijn schokkend en tonen aan dat de overheid zelf de rechtsstaat ondermijnt.

De overheid stelt zichzelf boven de wet en is onaantastbaar geworden. Het systeem is zodanig georganiseerd dat vertegenwoordigers uit verschillende overheidsorganen in dezelfde clubjes zitten, die het allemaal voor elkaar opnemen. Heb je een geschil met de overheid en schenden zij de regels of jouw rechten, dan haal je meestal bakzeil. Ook in de rechtszaal.

Daar waar Jan Engel (broer van Willem) en Jeroen Pols vroeger nog wel rechtszaken tegen de staat wonnen, neemt het rechtssysteem nu de overheid volledig in bescherming. Ook als het overduidelijk is dat de klager de rechtszaak zou moeten winnen, als men het recht zou volgen en er geen sprake is van nuances waarbij de rechtspraak onzeker zou zijn.

Jeroen Pols ziet vele parallellen met de coronacrisis. Niet alleen de positie van de rechterlijke macht, maar ook de rol van de media en overheidsinstanties. “Dit is wat we noemen ‘systeemrot’ en Nederland is werkelijk door en door verrot. Niets werkt meer.” Hun eerdere zaken zijn een schrijnend voorbeeld van machtsmisbruik door de overheid. We zagen dit ook in de Toeslagenaffaire en andere corruptiezaken, waarbij kritische burgers of klokkenluiders vanuit het systeem helemaal kapot zijn gemaakt.

Dit interview geeft daarom goed inzicht hoe het systeem zodanig is ingericht dat het lijkt alsof men het juiste nastreeft, maar zich in de praktijk tegen onschuldige burgers keert. Als voorbeeld noemen ze het RIEC, “een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.” Jeroen Pols: “We zitten nu in een staat waarin de overheid almachtig is en oorlog voert tegen de burger. Elke burger is bij voorbaat een verdachte, een kenmerk van een van een totalitaire staat.”

Het interview geeft ook een beter beeld van de motivatie en ervaringen die voorafgingen aan de samenwerking tussen Jeroen Pols en Willem Engel en hun acties met VirusWaarheid.
Dit interview is een echte aanrader!

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld.  » Lees verder

%d bloggers liken dit: