De waterstofhype is een loze belofte – Stichting Climate Intelligence Clintel

de-waterstofhype-is-een-loze-belofte-–-stichting-climate-intelligence-clintel

09-02-21 09:42:00,

Waarom het gebruik van waterstof in de energievoorziening een mooie belofte lijkt, maar achteruitgang en meer CO2-uitstoot oplevert.

Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen minder groot te maken zijn we met z’n allen druk op zoek naar alternatieve energiebronnen. Dat doen we vooral om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Een van de methodes die op veel aandacht kan rekenen is het gebruik van waterstofgas. Dit schone gas levert bij verbranding alleen maar schoon water op en is dus een schone brandstof. Als we grote hoeveelheden waterstof hadden zouden we de CO2-uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen, is de gedachte.

Helaas komt waterstof niet uit de grond en moet deze worden gemaakt. Dit kan op twee manieren, die beide hieronder worden toegelicht.

Industriële waterstofproductie

De huidige standaardmethode om waterstof te maken heet Stoom Methaan (aardgas) Omzetting of Kolengas Omzetting. Dit is een chemische omzetting.

De chemische reactie voor dit proces is als volgt:

Aardgas of kolen + zeer hete stoom -waterstof + CO2

Op deze manier wordt jaarlijks wereldwijd 70 miljoen ton waterstof geproduceerd. Aangezien waterstof erg licht is, is dit in feite een enorme hoeveelheid. In Nederland wordt er ongeveer 800.000 ton gemaakt.

De resulterende waterstof is grotendeels zuiver genoeg om de meeste industriële toepassingen uit te voeren; verreweg de meeste waterstof wereldwijd (ongeveer 55%) wordt gebruikt voor de productie van ammoniak:

stikstof + waterstof + energie -ammoniak

De wereldwijde ammoniakproductie bedraagt ​​ongeveer 180 miljoen ton per jaar. De rest van de waterstof wordt gebruikt in raffinaderijen, voor algemene chemische processen en voor de productie van methanol. Slechts een heel klein beetje wordt gebruikt als energiedrager.

De productie van waterstof uit gas en kolen consumeert 6% van het mondiale aardgas, plus 2% van de kolen. De totale CO2-uitstoot van dit wereldwijd toegepaste proces is gelijk aan die van Indonesië en het Verenigd Koninkrijk samen. Als je kijkt naar energie, komt er een efficiëntie van ongeveer 70% uit: ongeveer 70% van de oorspronkelijke energie uit het aardgas komt terecht in de waterstof.

Voor speciale toepassingen (brandstofcellen, chipfabricage) moet het waterstof zeer zuiver worden gemaakt.

Om de waterstof zeer zuiver te maken wordt een speciaal zuiveringsproces, “pressure swing absorptie (PSA)” gebruikt. Dit proces verbruikt tot 20% extra schone waterstof,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: