Directeur: ‘Onze grens is bereikt’ – EnerzijdsAnderzijds

directeur:-‘onze-grens-is-bereikt’-–-enerzijdsanderzijds

09-02-21 10:22:00,

Beste ouders, lieve mensen,

Deze week bereikte ons het bericht dat de scholen en kinderopvangorganisaties weer open zouden kunnen vanaf maandag 8 februari, dat zou mooi nieuws zijn! Echter de maatregelen en restricties waarbinnen het weer ‘open’ mogen gaan zijn van dusdanige aard dat wij dit helaas niet kunnen verenigen met waar wij voor staan.

Zo begint de brief van Linda Hollink, eigenaar, oprichter en directeur van Kindercentrum en school De Buitenhoeve in Overijsselse Eesveen aan de ouders van de daar ondergebrachte kinderen.

‘Open gaan binnen het pakket van maatregelen is voor ons geen optie. Wij zien ons daarom genoodzaakt nu andere keuzes te maken. Vanaf maart 2020 hebben wij ons steeds kunnen bewegen binnen alles wat er was en is het ons gelukt om de kinderen en het welzijn van de kinderen voorop te blijven stellen. Wij hebben nu het punt bereikt dat we binnen de voorgestelde maatregelen niet meer in kunnen staan voor het welzijn van de kinderen.’

Dat laat, zo de directeur, maar twee opties: open gaan met behoud van eigen regie of sluiten. Maar het bestuur van de organisatie accepteert geen van beide opties en dreigt met ‘verstrekkende consequenties‘.

Toch heeft het team van het centrum besloten om de eerste dagen van deze week dicht blijven om ‘onszelf de ruimte en tijd willen gunnen om goed te bezinnen‘.
Of het centrum donderdag 11 februari as. open gaat, want dat is volgens de brief alles behalve duidelijk, dan alleen onder strikte voorwaarden. Hierbij worden ondermeer genoemd:

  • Ons personeel zal niet in verplichte quarantaine gaan bij een positieve test van één kind op school/opvang.
  • Wij zullen niet de hele bouw/groep/opvang een verplichte quarantaine opleggen bij een positieve test van één kind.
  • Ons personeel wordt niet gedwongen zich te laten testen.

Het centrum wil hiermee dat de ouders tijd nemen om alles eens te laten bezinken en de vragen die dit bij hen oproept helder te krijgen en deze te stellen. Het team verwacht begrip en respect voor hun keuze, ook wanneer de ouders het er niet mee eens zijn: ‘Wij hopen op meedenken en tips.’

Onder de brief schrijft de directeur nog een aantal woorden op persoonlijke titel:

Het spijt me verschrikkelijk dat we dit moment bereikt hebben!

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: