Follow de virologen

follow-de-virologen

09-02-21 10:44:00,

corona virologen, belangen verstrengelin Er is een bekend gezegde “Follow the money” en daarmee weet je meestal precies hoe de vork in de steel zit.

Daarom hoog tijd voor “Follow de virologen”, volg ze, leg ze onder een vergrootglas en kijk of ze werkelijk het beste met ons voor hebben.

Een groep mensen die veel aandacht krijgt, maar waar eigenlijk niemand echt aandacht aan besteed, zijn de virologen en een aantal “medische experts” zoals bijvoorbeeld Diederik Gommers.

De virologen fungeren als orakels en overheden verbergen zich vakkundig achter het oordeel van al deze “experts”. Zo langzamerhand is iedereen die beschikt over minimaal anderhalf werkende hersencel het erover eens dat we hier te maken hebben met een totale neppandemie.

Als dat zo, hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat al die virologen en andere experts meedoen aan dit verwerpelijke spel? Van vrijmetselaar psychopaten zoals Mark Rutte kan je je dit nog voorstellen, maar hoe zit het met de medische experts?

Zoals we onlangs hebben kunnen zien is wat tegenwoordig geldt als medische wetenschap voor een groot deel gebaseerd op dingen die destijds een Rockefeller heel goed uitkwamen. Hoe deze John D. Rockefeller ervoor heeft gezorgd dat de complete medische opleiding werd ingericht naar de wensen van de farmaceutische/chemische industrie.

Nu is er in België een artikel verschenen waarin een oproep wordt gedaan om de banden van virologen en andere bij deze neppandemie in het oog lopende “experts” aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het doel is om te onderzoeken of deze andere motieven hebben dan die om de mensheid te behouden c.q. beter te maken.

Dit ook omdat in zowel België als Nederland een heel goed voorbeeld rondloopt van een viroloog zakkenvuller. Mensen die zich voordoen als experts, altijd en overal te zien zijn en daarbij maar één echt motief voor ogen hebben en dat is hun eigen portemonnee. En of die portemonnee nu rechtstreeks wordt gevuld of via banden met de farmaceutische industrie doet er eigenlijk niet zoveel toe. Wat er wel toe doet is om vast te stellen of deze mensen alles en iedereen adviseren uit eigenbelang of dat ze werkelijk het algemene belang voor ogen hebben.

In het Belgische artikel worden zowel een Nederlandse als een Belgische viroloog/zakkenvuller aangehaald.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: