‘FUCK YOU’ David Lammie…!?!?

‘fuck-you’-david-lammie…!?!?

09-02-21 07:29:00, Dr. Vernon Coleman (74): “Dokters en verpleegkundigen, die het C-19 vaccin
toedienen,
zullen worden berecht als…
oorlogsmisdadigers.” x x ” ‘FUCK YOU’ David Lammy” …!?

2021 © WantToKnow.nl/be en
© vertaling/ondertiteling Keuringsdienst van Waarheid

x

Laten we beginnen te vertellen, na deze heftige kop boven het artikel, wie ‘David Lammy’ is.. We hebben het over Labour-parlementslid David Lammy, die er onlangs bij leden van de Britse BAME-gemeenschap (Black, Asian and Minority Ethnic) op aangedrong, toch maar snel het coronavirusvaccin te nemen. Dit nadat uit een rapport zou blijken, dat meer dan 70% van de gekleurde/zwarte mensen het aanbod om zich een Corona-vaccinatie te laten toedienen, zou afwijzen. En volgens David Lammy zou dit zijn terug te voeren op historische redenen. Gebaseerd op het gegeven, dat deze gemeenschappen ‘wantrouwig zouden staan tegenover farmaceutische producten’.

Hij benadrukte dat er in het verleden op met name zwarte Afrikanen is geëxperimenteerd, met wreedheden die hebben geleid tot dit medisch scepticisme. Maar hij benadrukte dat het belangrijk is dat mensen inzien dat dit vaccin veilig is. En inderdaad, niet gehinderd door énige vorm van wetenschappelijke deskundigheid en/of bronvermelding. Je vraagt je af wat voor een ‘spin’ dit verhaal nou weer heeft te betekenen.

UK-parlementslid David Lammy (Labour) aan het woord in het Engelse parlement.

Maar waarom niet gewoon een verhaal vertellen en wijzen op de veiligheidsverhalen rondom dit vaccin, door publieke gezondheidsautoriteiten en de farmaceutische industrie verspreid? Maar dát deze David Lammy zich beroept op een historisch beeld, dat zou duiden op achterdocht bij deze BAME-gemeenschap, is natuurlijk stuitend. Mogen deze mensen een gezonde weerstand tegen het vaccin hebben?? Maar nee, Lammy meent impliciet te moeten verklaren, dat dit vaccin absoluut veilig is.. Geen gereserveerdheid nodig, laat staan wantrouwen.. Maar ook David Lammy weet, dat NIEMAND, maar dan ook helemaal niemand, daar op dit moment nog iets zinnigs over kan zeggen. Hij gebruikt het ‘wantrouwen tegen de blanke man’ als argument, dat dát niet meer nodig is…??

En natuurlijk heeft het EMA, het Europees Geneesmiddelen Agentschap, de meeste vaccins een akkoord gegeven. Dat is een akkoord op basispunten, waaraan vaccins dienen te voldoen. Maar er zitten sowieso geen lange-termijn-studies bij.. Maar de uitermate heftige tegengeluiden, die op dit moment klinken,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: