IPCC expert: geen catastrofale opwarming | Vrijspreker.nl

ipcc-expert:-geen-catastrofale-opwarming-|-vrijspreker.nl

09-02-21 07:31:00,

Dr. Indur Goklany was lid van de Amerikaanse delegatie die het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) oprichtte en hielp bij de ontwikkeling van het eerste beoordelingsrapport. Vervolgens diende hij als Amerikaanse afgevaardigde bij het IPCC en als IPCC-recensent.  Hij kan dan ook moeilijk afgeschilderd worden door klimaat alarmisten als niet terzake kundig. 

Hij schrijft in dit rapport:  

 • De meeste extreme weersverschijnselen zijn niet extremer, dodelijker of destructiever geworden
 • Empirisch bewijs is rechtstreeks in tegenspraak met beweringen dat de toename van koolstofdioxide het menselijk welzijn heeft verminderd. In feite is het menselijk welzijn nog nooit zo hoog geweest
 • Welke schadelijke effecten de opwarming van de aarde en de hogere kooldioxide ook hebben gehad op diersoorten en ecosystemen, ze vallen in het niet door de bijdrage van fossiele brandstoffen aan de verhoogde biologische productiviteit. Dit heeft de vermindering van het verlies van leefgebied tot staan ​​gebracht en zelfs teruggedraaid.
 • Meer warme dagen en minder koude dagen – Ja
 • Orkanen intenser of frequenter – Nee
 • Tornado’s nemen toe en worden intenser – Nee
 • Overstromingen frequenter en intenser – Nee
 • Droogtes frequenter en intenser – Nee
 • Gebied verbrand door bosbranden neemt toe – Nee (piek in het midden van de 19e eeuw,  onthoudt dit als de media u weer de stuipen op het lijf probeert te jagen bij bosbranden die volkomen normaal zijn en/of veroorzaakt door mismanagement van het bos door de overheid)
 • Graanopbrengsten nemen af ​​- Nee (ze zijn verdrievoudigd sinds 1961)
 • Voedselvoorziening per hoofd van de bevolking neemt af – Nee (31 procent gestegen sinds 1961)
 • Landoppervlak en stranden krimpen, koraaleilanden onder water – Nee (er is zelfs marginale uitbreiding)

Toegang tot schoner water is toegenomen; sterfte door ‘Extreme weersomstandigheden’ is sinds de jaren twintig van de vorige eeuw met 99 procent afgenomen; minder mensen sterven door hitte; sterftecijfers als gevolg van klimaat gevoelige ziekten zoals malaria en diarree zijn gedaald (sinds 1900 zijn de sterftecijfers voor malaria met 96 procent gedaald); honger is gedaald; de armoede is afgenomen (het BBP per hoofd van de bevolking is sinds 1950 verviervoudigd); de levensverwachting is meer dan verdubbeld sinds het begin van de industrialisatie; de aarde is groener en productiever;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: