Poetin spreekt het World Economic Forum toe – Wakker Mens

poetin-spreekt-het-world-economic-forum-toe-–-wakker-mens

09-02-21 11:08:00,

Vladimir Poetin heeft op 27 januari 2012 per video de deelnemers aan het forum toegesproken. Het is interessant welke punten uit de redevoering door de pers benadrukt worden. Iedereen lijkt eruit te pikken wat in zijn straatje past. Ikzelf hoor in deze rede een duidelijke verwerping van The Great Reset en de aankondiging dat Rusland een eigen weg zal volgen. Tevens betekent dit het einde van de globalisering en het neo-liberalisme. Maar ik wil de lezer dezes niet beïnvloeden en hem zijn eigen conclusies laten trekken, daarom heb ik de hele rede vertaald (Poetin heeft 45 minuten gesproken).

[Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het WEF] Mijnheer de President, welkom bij de Davos Agenda Week.

Rusland is een belangrijke wereldmacht, en de deelname van Rusland aan het Economisch Wereldforum kent een lange traditie. Op dit moment in de geschiedenis, waarop de wereld nog maar één kans heeft om binnen een kort tijdsbestek over te gaan van een tijdperk van confrontatie naar een tijdperk van samenwerking, is de gelegenheid om uw stem, de stem van de president van de Russische Federatie, te horen, van essentieel belang. Zelfs en vooral in tijden die worden gekenmerkt door meningsverschillen, geschillen en protesten, is een constructieve en eerlijke dialoog om onze gemeenschappelijke problemen aan te pakken, beter dan isolement en polarisatie.

blankLet voor de grap eens op de lichaamstaal
Screenshot van de originele toespraak

Uw telefoongesprek van gisteren met president Biden en het akkoord om het kernwapenverdrag New START in beginsel te verlengen, waren mijns inziens een veelbelovende stap in die richting.

COVID-19, mijnheer de president, heeft onze mondiale kwetsbaarheid en onderlinge verbondenheid aangetoond, en net als elk ander land, zal ook Rusland daar zeker de gevolgen van ondervinden, en uw economische ontwikkeling en de vooruitzichten voor internationale samenwerking zijn uiteraard voor ons allen van belang.

Mijnheer de president, wij zijn benieuwd naar, hoe u vanuit uw perspectief en het perspectief van Rusland,  de situatie in het derde decennium van de 21e eeuw beoordeelt en wat er moet gebeuren opdat de mensen overal in vrede en welvaart kunnen leven.

Mijnheer de president, de wereld wacht op uw woorden.

[Vladimir Poetin] Geachte heer Schwab, beste Klaus! Geëerde collega’s!

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: