Slimme meter – de gezondheidsbeschadigende spion in huis

slimme-meter-–-de-gezondheidsbeschadigende-spion-in-huis

10-02-21 09:09:00,

Slimme meter – de gezondheidsbeschadigende spion in huis

www.kla.tv/1809409.02.2021

Slimme meter – de spion die de gezondheid schaadt in huis

Een slimme meter is een elektronisch meetinstrument dat geschikt is voor communicatie. Het geeft de stroomleverancier informatie via een communicatienetwerk over hoeveel energie er is verbruikt en wanneer. Slimme meters maken deel uit van de Energiestrategie 2050, die in 2017 door de Zwitserse kiezers is goedgekeurd. Eind 2027 moet minstens 80 procent van de huishoudens zijn voorzien van slimme meters. De gebruikersgegevens worden meestal elke 15 minuten door de slimme meter opgevraagd en opgeslagen. De datatransmissie naar de elektriciteitsleverancier vindt één keer per dag plaats. Hiervoor zijn er verschillende communicatiekanalen tussen de consument en de aanbieder. Vaak wordt het datasignaal van de slimme meter via het bestaande elektriciteitsnet verstuurd. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande elektrische leidingen en de daarop aangesloten apparaten in het huis meer elektrische velden in het bereik van kilohertz uitstralen. Op het platteland verloopt het grootste deel van de communicatie via mobiele communicatietechniek. Een technisch mogelijke kabelverbinding via het glasvezelnetwerk, zonder verontreiniging door elektrosmog, wordt zelden gebruikt.

Slimme meters worden van de meest verschillende kanten aangeprezen en als ongevaarlijk afgeschilderd. Zo schreef de directeur van de onderzoeksstichting Stroom en Mobiele Communicatie (FSM), Dr. Gregor Dürrenberger, het volgende over stralingsbelasting: “De stralingsbelasting van slimme meters is bijna nul. […] Gemeten vergeleken met de grenswaarde is die zo laag dat hij niet eens zinvol gekwantificeerd kan worden.” Het feit dat Sunrise, Salt en Swisscom de belangrijkste sponsors zijn van de Stichting voor Stroom en Mobiele Communicatie (FSM) toont aan dat het verslag van de heer Dürrenberger waarschijnlijk niet neutraal is.

Er zijn talrijke stemmen die waarschuwen tegen deze draadloze apparaten. Meer dan 50 wetenschappers en medische professionals uit 20 landen vragen om voorzorgsmaatregelen betreffende het gebruik van de draadloze “slimme meters”. In hun open brief ondertekenen ze o.a. het volgende: “Veel wetenschappers en medische deskundigen bevelen ten zeerste aan om onmiddellijk maatregelen toe te passen die het voorzorgsprincipe volgen – zoals het gebruik van bekabelde “slimme meters” – om de biologisch ongewenste blootstelling aan microgolven te verminderen. Wij pleiten niet voor de afschaffing van hoog frequentie technologieën, maar alleen voor het gebruik van gezond mensenverstand en de ontwikkeling en toepassing van de beste methoden bij het gebruik van deze technologieën om de blootstelling en het risico op gevaar voor de gezondheid te verminderen”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: