6G-satelliet de ruimte in, om te testen.

6g-satelliet-de-ruimte-in,-om-te-testen.

11-02-21 08:03:00,

Terwijl het 5G net in Nederland sinds 2020 langzaam wordt uitgerold, zijn ze in China al bezig met 6G en is de eerste satelliet met 6G de ruimte ingestuurd. China lanceerde op 6 november 2020 met succes ’s werelds eerste 6G-communicatietestsatelliet vanuit het Taiyuan Satellite Launch Center in Shanxi om de prestaties van de zesde generatie netwerken in de ruimte te verifiëren. De 6G-frequentieband zal uitbreiden van de 5G millimetergolffrequentie naar de terahertz-frequentie.

De terahertz-ruimte communicatie technologie
Volgens de Chinese telecomexperts betekent de lancering van de 6G-testsatelliet een doorbraak in de verkenning van terahertz*-ruimtecommunicatietechnologieën in de Chinese ruimtevaart.

*Een terahertz is gelijk aan 1012 hertz (Hz), ofwel 1 000 000 000 000 hertz.  Eén cyclus duurt daarmee 1 picoseconde. Een picoseconde (ps) is een biljoenste van een seconde (10−12 van een seconde of 1 ps).

Radiogolven met frequenties in de buurt van een terahertz (THZ) worden ook wel submillimetergolven genoemd omdat de golflengte van THz-straling tussen 1 mm en 100 micrometer groot is. THz-straling bevindt zich in het elektromagnetisch spectrum tussen het microgolven gebied en het verre infraroodgebied.  Het infraroodgebied net voor het zichtbaar licht:

Naam
Afkorting
Golflengte
Extremely high frequencies (EHF)
30 – 300 GHz
1 centimeter (cm) – 1 mm
Submillimetergolven of terahertz-golven
300 GHz – 3 THz
1 millimeter (mm) – 100 (micrometer) μm
Terahertzgolven of infrarood waaronder:

Nabij infrarood NIR    0,78 μm- 3 μm

Middel infrarood MIR 3 μm- 50 μm

Ver infrarood  FIR       50 μm- 1.000 μm

0,3 THz- 394 THz
100 μm – 700 nanometer (nm)
zichtbaar licht
430 – 750 THz
700 – 400 nm
ultraviolet (sommige soorten zijn gevaarlijk voor de mens)
750 THz – 30 PHz
400 – 150 nm
röntgenstralen
30 PHz – 3 EHz
10 nm – 100 pictometer (pm)

Zichtbaar licht
Het zichtbare spectrum is het gedeelte van het elektromagnetisch spectrum dat gezien kan worden door het menselijk oog. Elektromagnetische straling binnen dit spectrum wordt ook wel zichtbaar licht genoemd. Het zichtbare spectrum heeft een golflengte tussen ca. 400 nanometer (nm) (violet) en 750 nm (rood). Dat komt neer op een frequentie van ca. 400 terahertz (THz) (rood) tot 750 THz (violet). De verschillende golflengten worden door het oog gezien als verschillende kleuren: rood voor de langste golflengte en violet voor de kortste.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: