De zorg heeft het druk, dus … – Frontnieuws

de-zorg-heeft-het-druk,-dus-…-–-frontnieuws

12-02-21 09:15:00,

De zorg heeft het druk. Niemand zal dat ontkennen. Vrijwel iedereen heeft respect voor het zorgpersoneel dat met niet aflatende inzet doorwerkt. Velen vinden dan ook een substantiële loonsverhoging een redelijke wens van hen, schrijft gastauteur Esther Noordermeer.

Er is een groep zorgmedewerkers die elke discussie over de Coronamaatregelen monddood maakt. Hun werkdruk bewijst immers dat wat de main stream media over dit virus zeggen klopt. Zo’n discussie eindigt veelal met ‘als je met ons een dagje mee zou draaien, dan piep je wel anders.’

Hun werkdruk is hen overkomen en valt hen niet te verwijten. Wat hen wel te verwijten valt, is dat zij hun werkdruk één op één verklaren met de komst van het nieuwe virus. Is het werkelijk Covid die hun in deze situatie heeft gebracht? Bestuurders en zorgpersoneel die verder kijken dan hun neus lang is, wisten dat de capaciteit in de zorg vroeg of laat dé beperkende factor zou worden. Het was afkoersen op een ijsschots die al jaren in zicht was.

De zorg is de afgelopen jaren afgeschaald doordat zij beduidend efficiënter is gaan werken. Maar was die efficiency van een dergelijke orde dat het alle signalen die juist om opschaling vroegen, kon opvangen? De volgende tendensen spelen immers al jaren:

  • Onze bevolking groeit. Dan is er logischerwijs meer zorg nodig.
  • Onze bevolking vergrijst. Ouderdom komt met gebreken, dus er zal automatisch meer zorg nodig zijn.
  • Artsen en ziekenhuizen weten dat voor een deel de zorg seizoenswerk is. Elk griepseizoen is het aanpoten. Om alleen voor het griepseizoen extra gekwalificeerd personeel aan te trekken, waaronder IC-verpleegkundigen, lijkt geen optie. Dit liet Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IC, weten in het programma Lof der Geneeskunst. Wat moeten IC-verpleegkundigen buiten het griepseizoen als er minder patiënten zijn? Die vraag moet je dus oplossen en niet laten liggen. Daar zijn beslist creatieve antwoorden op te vinden. Ziekenhuizen weten dat zij bij een pittig griepseizoen de marges van hun capaciteit moeten opzoeken. De ijsschots was in zicht.
  • Het aanbod behandelingen is toegenomen. Het arsenaal aan behandelmogelijkheden is zoveel uitgebreid en daar willen 17,5 miljoen potentiële patiënten dan ook graag gebruik van maken. Neem alleen al de veel intensievere zwangerschapsbegeleiding met de vele controles en echo’s ten opzichte van vroeger.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: