Rechter: ‘MH17 doofpot/files moeten open’!

rechter:-‘mh17-doofpot/files-moeten-open’!

12-02-21 09:32:00, x
x Rechter: ‘MH17 doofpot/files moeten open’!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

De rechtbank in Utrecht deed deze week uitspraak inzake een WOB-verzoek gedaan door RTL-nieuws, inzake de niet-gepubliceerde MH17-files, die de regering Rutte achter meent te mogen houden. Binnen zes weken na deze uitspraak dient Grapperhaus, als de Minister van Justitie, toe te lichten, waarom de regering weigert deze passages te delen met RTL Nieuws. Pas dán kan de rechtbank beoordelen of de argumenten, op basis waarvan de geheimhouding plaatsvindt, terecht zijn.

Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet beter uitleggen volgens de rechter, wáárom een paar passages uit documenten over de vliegramp met vlucht MH17 niet openbaar gemaakt kunnen worden.. Daarnaast had RTL Nieuws haar twijfels met de rechtbank gedeeld, of het Ministerie van Justitie, wel ‘goed genoeg heeft gezocht naar relevante stukken’. Maar in haar vonnis, kon de bestuursrechter daarin niet meegaan; volgens het vonnis, ‘bestaat geen aanleiding te twijfelen aan de inspanningen om in het MH17-archief nauwkeurig te hebben gezocht.’

De regering Rutte terug gefloten via dit vonnis!
RTL Nieuws had met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) in eerste instantie een poging gedaan, MH17-documenten openbaar te laten maken. Maar de overheid had dat verzoek deels afgewezen, waarbij ook nog eens documenten die wél ter beschikking werden gesteld, volledig onleesbaar werden gemaakt. Je zou haast zeggen, ‘conform het beleid van de regering Rutte én de ‘Rutte-doctrine’. Hierbij ging/gaat het om MH17-documenten, waarin correspondentie zit van onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het MH17-politieke spel van Rutte word in het buitenland als ‘leugenachtig’ gekarakteriseerd..! Op z’n vriendelijkst als ‘onvolledig’.. Kijk eens naar de niet mis te verstane woorden van de oud-premier van Maleisië hieronder..!

Nadat de rechtbank deze stukken wél heeft ingezien, teneinde te kunnen bepalen of het ministerie terecht delen zwart heeft gemaakt of documenten terecht achterhield is er dan nu de uitspraak. Officieel verwoordt: ‘De rechtbank is van oordeel dat de minister voor een aantal documenten meer uitleg moet geven waarom bepaalde passages niet openbaar zijn gemaakt’. Het betreft een document van de NCTV aan de AIVD, MIVD en de politie, een intern verslag en een dreigingsanalyse voor luchthavens.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: