Totalitarisme vanuit Davos: wat is de agenda van de Great Reset? – Frontnieuws

totalitarisme-vanuit-davos:-wat-is-de-agenda-van-de-great-reset?-–-frontnieuws

12-02-21 01:37:00,

De agenda van de Great Reset is een bedreiging voor de grondrechten, de democratie en de sociale markteconomie. Het is van nature totalitair en vijandig tegenover vrijheid. Wij moeten de burgers hierover voorlichten en de uitvoering ervan met alle democratische middelen verhinderen.

Elk jaar komen de vertegenwoordigers van grote ondernemingen, de financiële sector en de politiek bijeen. In zijn boek “Covid-19: The Great Reset” heeft de voorzitter van het Economisch Wereldforum Klaus Schwab een uitgebreide agenda gepresenteerd voor een “versnelde systemische verandering” in de nasleep van de Coronacrisis,
schrijft Beatrix von Storch op Die Freie Welt.

Ongetwijfeld weerspiegelen zijn opvattingen de debatten op het Economisch Wereldforum en geven een doelstelling weer die door grote segmenten van de politieke en zakelijke elite worden gedeeld. Deze ideeën zijn een bedreiging voor onze vrijheid en onze democratische orde. Daarom heb ik deze agenda in deze bijdrage voor u samengevat. Iedere burger zou deze moeten weten.

De pandemie als een geschikt moment voor de grote omwenteling

Voor de lezer, die gewend is aan de mantra van het gevaar van de Coronapandemie, kondigt de voorzitter van het World Economic Forum verrassend genoeg met verbazingwekkende openheid aan dat de directe gevolgen en gevaren van de pandemie nogal verwaarloosbaar zijn:

Globaal gezien is de Coronacrisis, in termen van het percentage van de wereldbevolking dat erdoor is getroffen, een van de minst dodelijke pandemieën die de wereld in de afgelopen 2000 jaar heeft gekend. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de gevolgen van Covid-19 voor de gezondheid en het sterftecijfer relatief gering zijn in vergelijking met eerdere pandemieën.

De pandemie biedt echter een kans om te implementeren wat al op de agenda van de politiek en de zakenelite staat. Het vertegenwoordigt een zeldzame en beperkte kans om “de wereld opnieuw te bekijken, opnieuw uit te vinden en opnieuw te starten”. Schwab legt uit:

Een nieuwe start is een ambitieuze taak, misschien te ambitieus, maar we hebben geen andere keuze dan ons best te doen om het te volbrengen.

De belangrijkste ideologische basisprincipes van de Great Reset zijn: “Klimaatverandering, economische hervormingen, gendergelijkheid en LGBTQ-rechten”. Samengevat: globale bedrijfsoverheersing en neo-marxistische culturele revolutie.

Globale staatseconomie in plaats van nationale democratie

Schwab stelt vast dat “de drie concepten van economische globalisering,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: