Vrijheid wil vooral gelééfd worden..!

vrijheid-wil-vooral-geleefd-worden.!

12-02-21 09:30:00,

x Vrijheid wil geleefd worden!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

Arend Zeevat

Vrijheid zonder verantwoordelijkheid bestaat niet.. In meerdere vorige artikelen heb ik over het thema vrijheid geschreven (HIER, HIER en HIER). In dit artikel wil ik datzelfde thema nogmaals belichten, met het gevaar enigszins in herhaling te vervallen. Het zij dan maar zo. Het is immers een thema dat iedereen nu bezig houdt, dus ook mij. Zeker in deze tijd loert het gevaar voor velen dat vrijheid als een uiterlijk te behalen en te bevechten goed is. Daar waar er onderdrukking dreigt of is, is het natuurlijk ook van het grootste belang om op te staan voor een vrije samenleving,waarin niemand aan anderen de wet voorschrijft en dienovereenkomstig ieders gedrag wil reguleren.

De vrijheid om te doen wat je wilt wordt echter begrensd daar waar er schade aan anderen of andere levensvormen wordt toegebracht. Dat houdt tevens in dat de vermeende vrijheid van genocidale politici en hun natuur verwoestende bovenbazen nu ook een absolute grens bereikt heeft. Dit heeft alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor hetgeen men doet of laat en de gevolgen daarvan voor anderen en alle levensvormen.

Daarom is het heel bewust willen wat je doet ook van het grootste belang. Dat refereert namelijk aan een tegenwoordigheid van Geest, die inhoudt dat gezien wordt dat al het leven en iedere uiting daarvan één en heilig is. Heilig betekent heel. Iets dat heel is kan en mag niet zodanig op een ziekelijke wijze gemanipuleerd worden dat het versplinterd wordt. Artsen worden door de heersende Corona-psyschose gemanipuleerd en in sommige gevallen verplicht om handelingen te verrichten die tegenstrijdig zijn aan de beroepseed die zij hebben afgelegd. Daarmee versplinteren zij de gezondheid van hun cliënten.

De beroepseed voor artsen wordt de eed van Hippocrates genoemd en is ooit in het Grieks opgesteld. Vertaald in het Nederlands ziet het eerste deel er als volgt uit:

Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: