De menselijke waardigheid en Weimar – Viruswaarheid

de-menselijke-waardigheid-en-weimar-–-viruswaarheid

13-02-21 09:29:00,

Auteur: Onze anonieme correspondent in Duitsland

De huidige coronacrisis is naast voer voor medici ook voer voor juristen en filosofen. Mag dit allemaal wel? En is het verantwoord om het leven van een grote meerderheid van mensen in te perken om een kleine groep mensen, die gevaar lopen vanwege een virus, mogelijk te redden? En komt het wel overeen met de menselijkheid of menselijke waardigheid om deze eerste groep zo te beperken in hun leven dat, naast alle andere nevenschade die in diverse artikelen al uitvoerig is behandeld, zelfs kinderen zelfmoord plegen? [1] In dit artikel leggen we uit waarom de maatregelen in strijd zijn met de menselijke waardigheid.

Trolley Probleem

Een klassiek probleem waar veel filosofen hun hoofden over breken is het zogenoemde trolley problem. [2] We stellen ons de situatie voor dat 5 mensen vastgebonden op de rails liggen terwijl er een trein aankomt. Deze trein kan je niet stoppen, maar je kan wel de wissel aanzetten om de trein om te leiden naar een ander spoor waar één persoon vastgebonden ligt. Die zou je kunnen opofferen om de vijf te redden. Wat zou jij doen? Zou jij dit offer maken, of zou je niets doen, waardoor de vijf op het spoor zullen sterven?

Je kunt dit op twee manieren bekijken. Ten eerste heb je de deontologie die stelt dat je de wissel in geen geval  mag omzetten. De reden: Ook al kun je mensenlevens redden, je mag nooit een ander mensenleven opofferen: Gij zult niet doden. Punt. Daar tegenover heb je het consequentialisme dat kijkt naar het nut en de uiteindelijke baten van een oplossing. Vijf mensenlevens zijn meer dan één, dus we offeren de ene op en die strepen we weg, waardoor we vier mensenlevens overhouden als nettoresultaat. Makkelijk toch?

Menselijke waardigheid in Duitsland

Terug naar juristenland. In Nederland staat geen artikel in de grondwet dat het heeft over menselijke waardigheid. In Duitsland wel, na de Tweede Wereldoorlog werd de nieuwe grondwet in 1949 ingevoerd. In het eerste artikel wordt gesproken over de menselijke waardigheid [3].

Artikel 1 paragraaf 1: De menselijke waardigheid is onschendbaar. Deze te respecteren en te beschermen is de plicht van al het staatsgezag.

De menselijke waardigheid is onschendbaar en het staatsgezag heeft de plicht dit te beschermen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: