Documentaire: Natuurwetenschappelijke dogma’s

documentaire:-natuurwetenschappelijke-dogma’s

14-02-21 05:46:00,

Documentaire: Natuurwetenschappelijke dogma’s

www.kla.tv/1812915.02.2021

“De grootste waanvoorstelling in de wetenschap is de veronderstelling dat ze de antwoorden al kennen.
Hoewel de details nog moeten worden uitgewerkt, zijn de basisproblemen in principe al opgelost.”

Rupert Sheldrake, bioloog en auteur van “Der Wissenschaftswahn – Warum der Materialismus ausgedient hat”. (De wetenschappelijke waanzin – waarom het materialisme zijn tijd heeft gehad)

Documentaire: Natuurwetenschappelijke dogma’s

Volgens bioloog en bestseller auteur Rupert Sheldrake beloven de natuurwetenschappen al meer dan 200
jaar dat hun theorieën binnenkort zullen kunnen bewijzen dat materie en leven onder de bestaande natuurwetten alleen maar zijn ontstaan door toevallige gebeurtenissen. Naar zijn mening is dit bewijs vandaag de dag echter ver te zoeken, omdat veel verklarende modellen, die als waarheid worden beschouwd, slechts gebaseerd zijn op willekeurige veronderstellingen en onbewezen beweringen. Toch baseren veel wetenschappers hun onderzoek op deze zogenaamd veilige bevindingen zonder ze te controleren. Dit resulteert in een soort wetenschappelijke geloofsbelijdenis die echte kennisverwerving verhindert. In deze uitzending worden zes centrale thema’s van de natuurwetenschappen als voorbeeld gebruikt om te vragen, of deze theorieën inderdaad kloppen en op welke geloofsovertuigingen die zijn gebaseerd.

Thema 1: Materialisme

De fout aan het begin van alle natuurwetenschappen?

In elke wetenschap zijn er uitspraken die aan de basis liggen van kennisopbouw en die niet aantoonbaar, maar slechts ‘verondersteld’ zijn. Deze geloofsovertuigingen worden ‘axioma’s’ genoemd. Zonder deze zijn er geen wetenschappelijke theorieën mogelijk. Alle natuurwetenschappen zijn uiteindelijk gebaseerd op één gemeenschappelijk axioma, nl. de veronderstelling dat er niets anders bestaat dan materie en dat al het andere, zoals leven en bewustzijn, alleen door materiële processen ontstaan.
Dit resulteert in een wereldbeeld dat materialisme wordt genoemd. Als men het materialistische axioma onderzoekt, is het opvallend dat de huidige wetenschap helemaal niet kan verklaren wat materie is en hoe leven en bewustzijn uit materie ontstaat. Maar in plaats van de vraag te stellen of het basisaxioma misschien verkeerd zou kunnen zijn en moet worden veranderd, zijn de natuurwetenschappen bezig hun theorieën aan te passen aan de materialistische geloofsovertuiging.

De volgende voorbeelden van gedachtegangen maken duidelijk wat het resultaat kan zijn van het kiezen van verkeerde geloofsovertuigingen.

Stelling 1: “De mens heeft een materieel lichaam en hij heeft gedachten.”

Stelling 2: “Gedachten kunnen door chemische middelen worden veranderd.”

Conclusie: “Daarom moeten alle gedachten uit de chemie van het lichaam ontstaan.”
Dit is de logischerwijs volledig correcte afleiding zoals die vandaag de dag door veel materialistisch denkende hersenonderzoekers wordt gedaan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: