Sigrid Kaag schikgodin veroorzaakte catastrofale opwarming

sigrid-kaag-schikgodin-veroorzaakte-catastrofale-opwarming

14-02-21 10:02:00,

Sigrid Kaag schikgodin vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming klimaatverandering uitdaging van de milieukampioen

Sigrid Kaag. Foto: Rijksoverheid.

Enige tijd geleden verscheen een artikel op Climategate.nl over een boek met de titel ‘Wat bomen ons vertellen’ (zie hier).

De auteur van het boek geeft een mooie analyse van ettelijke klimaatveranderingen in de loop van de afgelopen 2.000 jaar, verspreid over de hele wereld en de positieve of negatieve invloed ervan op beschavingen. Wat opvalt aan haar analyses, is de omvang, duur en de onberekenbaarheid van klimaatveranderingen als bijvoorbeeld langdurige droogte of neerslag naast andere factoren die in ongunstige gevallen bijvoorbeeld tot de ondergang van een beschaving leidden.

Ongunstige klimaatverandering is overigens nooit op de enige factor bij een dergelijke ondergang laat de auteur uitvoerig zien. Opvallend is het opsporen van onverdachte klimaatveranderingen, door wat voor oorzaken dan ook, in het verre verleden. Ook die juist gunstige invloed hadden, zoals wij o.a. nu ook kennen van Sahel-landen. Dit is de verdienste van dendrochronologie.

Hiermee contrasteert de eenzijdige negatieve nadruk die Kaag (D66) op 20 februari in het programma M in inktzwarte hyperbolen debiteerde. Daarin beweerde Kaag met zoveel woorden dat als wij nu niets doen, lees: mitigatie, het einde van onze beschaving vaststaat. Zeg maar een CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) in D66-versnelling. (Zie ook Edwin Timmer, ‘Critici hekelen ’klimaatalarmisme’ van Kaag bij tv-show M: ’Dit is hysterische bangmakerij’, in De Telegraaf hier, achter betaalmuur.

Plots hebben gunstige en ongunstige klimaatveranderingen zoals wij die uit het verleden kennen, plaatsgemaakt voor een lawine aan tot nu toe ongekende klimaatcatastrofes, zoals de wereld nog nooit heeft aanschouwd.

Zou het? De absurditeit van deze uit de duim gezogen beweringen heeft zelfs aandacht in het buitenland getrokken. Wij weten uit ervaring dat adaptatie al sinds zeker 850 jaar (Hoogheemraadschap van Rijnland) en thans Bangladesh, succesvol is. En qua kosten slechts een fractie bedragen van die van mitigatie.

Weet Kaag dit niet of wil ze dit niet weten? Ik weet niet wat Kaag ermee wil bereiken. Geloofwaardigheid in elk geval niet, tenzij de potentiële D66-stemmers massaal door dezelfde hysterie worden bevangen.

Ooit waren D66’ers van een bovengemiddeld intellectueel gehalte, maar Kaag schijnt ervan overtuigd te zijn dat die nu in dat soort sprookjes geloven. Voor een eventuele Kabinetsformatie lijkt mij dit evenmin productief.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: