Tussenrapport Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 – CSTV

tussenrapport-buitenparlementaire-onderzoekscommissie-2020-–-cstv

15-02-21 02:12:00,

Vanaf vandaag kunt u het tussenrapport voorbestellen. Levering vanaf 1 maart.

Bijna 5 maanden lang hebben we er hard voor gewerkt. En nu is het er dan: het tussenrapport van de BPOC2020! 

De commissie is verheugd over en trots op het resultaat!

Vanaf vandaag kut u het voorbestellen. Levering vanaf 1 maart!

Wacht niet te lang, de eerste oplage is beperkt! 

Klik op de afbeelding om het tussenrapport voor te bestellen. 

We houden u uiteraard op de hoogte wanneer de officiële overhandiging plaats zal vinden.

Namens de Commissie,
Drs. Pieter Kuit
Voorzitter

BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus.

De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

Recht van parlementair onderzoek

De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Wij zullen met een groot aantal deskundigen, artsen, virologen, wiskundigen, economen, maar ook ondernemers  in gesprek gaan. Hun namen zullen hier bekendgemaakt worden. 

Daarna zal een agenda van de verhoren worden opgesteld en hier worden gepubliceerd.

De interviews zullen zonder montage  op video worden vastgelegd, op Facebook en op deze website live worden gestreamed en hier worden gepubliceerd, zodat ieder de interviews kan volgen, zoals dat in een transparante parlementaire democratie hoort.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: