De avondklok wordt nu voor altijd onderdeel van ons bestaan

16-02-21 09:46:00,

Net zoals er zich met de vaccinatiedoden een herhalend patroon voordoet, zo gebeurt dat ook met de gehate coronamaatregelen.

Opnieuw juicht het land, want de rechter heeft geoordeeld dat er een einde moet komen aan de gehate avondklok.

Het is simpelweg een herhaling van zetten met dat wat er gebeurde rondom de verplichte PCR test voor reizigers. Toen werd er door Jeroen Pols van Viruswaanzin/-waarheid een rechtszaak aangespannen tegen de staat vanwege de onrechtmatigheid van de verplichte PCR test voor terugkerende reizigers en deze werd door hem gewonnen.

Groot feest en iedereen was blij, maar zoals wij begin januari schreven heeft dit alles een (vooropgezet) averechts effect gehad.

Wat we hier zien is dat dankzij de rechtszaak van Jeroen Pols de overheid precies de aanleiding heeft gekregen om de mazen die nog in hun wet zitten wettelijk te kunnen “repareren”.

Normaal gesproken kan een kabinet niet zomaar een uitspraak van een rechter naast zich neerleggen, maar met de nieuwe coronawet kunnen ze dat wel degelijk.

Je ziet dat de rechter zegt dat er geen wettelijke grondslag is voor die maatregel, maar met de nieuwe coronawet waar wij vele maandenlang voor gewaarschuwd hebben is het een fluitje van een cent.

Ze kunnen dit doen door middel van een zogenaamde ministeriële regeling.

Nu juicht iedereen wederom, want Viruswaanzin/-waarheid heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de staat en “gewonnen”. Feit is dat de avondklok er gewoon blijft net zoals dat het geval was met de PCR test. Niemand kan verder meer deze zaak aanspannen want de Virus mannen hebben het gras alweer weggemaaid voor de voeten van mensen die wel serieus dit onrecht willen aanvechten. En ook in hoger beroep zal de avondklok overeind blijven, let maar op.

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject via de Eerste en Tweede Kamer moet worden doorlopen.

De rechter oordeelt nu echter dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: