Gedachten over de voetwassing bij de start van mijn protestwandeling

gedachten-over-de-voetwassing-bij-de-start-van-mijn-protestwandeling

16-02-21 09:48:00,

Rolf van Velthoven houdt elke maand een stille protestwake voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Naar aanleiding van nieuwe coronamaatregelen tegen kinderen vergelijkt hij het beleid van de regering Rutte met dat van de Farizeeën tijdens het leven van Jezus Christus.

In ons morele handelen kunnen wij ons door uiteenlopende motieven laten inspireren.
Zo kan het moreel handelen uit plicht een motief vormen, bijvoorbeeld de plicht om met elkaar een samen-leving vorm te geven waarin voor zoveel mogelijk mensen een menswaardig bestaan mogelijk is.

Een gevoel van plicht kan ook z’n rechtvaardiging vinden in de gedachte dat “onze regering wel weet wat voor de samenleving als geheel het beste is om te doen en daarom is het goed om de directieven van de regering op te volgen.”

Het probleem dat ik ervaar bij deze laatste gedachte en in het algemeen bij het moreel handelen uit plicht is, dat ik mij afvraag waar en op welk moment nieuwe, gezondmakende morele impulsen de samenleving binnen kunnen komen. Immers, moreel handelen uit een reeds bestaande plicht bevat niet de impuls tot vernieuwing in en verrijking van ons moreel handelingsrepertoire: wij blijven ons als het ware moreel herhalen. En juist in het politieke handelen zijn vernieuwende impulsen van groot belang, omdat in dat domein besluiten worden genomen die een hele bevolking aan gaan!

Moreel ontwikkelingspotentieel

Soms doet zich in het optreden van concrete mensen iets voor waarvan ik het gevoel krijg: hier gebeurt iets nieuws, hier wordt een nieuwe, nog niet eerder vertoonde aanzet gegeven tot een andere, gezondmakende morele grondslag voor ons handelen, iets met toekomstperspectief, met ontwikkelingspotentieel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het optreden van Jezus Christus zoals verteld door de vier evangelisten in het Nieuwe Testament.

Ik wil wat daar door de concrete persoon Jezus Christus is ‘neergezet’ – zo zeggen wij dat in moderne spraak – als bril gebruiken om te kijken of en zo ja, op welke aspecten het huidige crisismanagement door onze regering in de coronacrisis erdoor zou kunnen worden geïnspireerd tot een verandering die onze samenleving weer gezond maakt en – vooral – gezond houdt. Omwille van de bondigheid van dit betoog zal ik mij beperken tot een aantal saillante aspecten van Christus’ morele maxime.

Als brandpunt voor het optreden van Jezus Christus kies ik het verhaal van De Voetwassing zoals door de evangelist Johannes wordt verteld.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: