EMV en het verband met de dodelijke spierziekte ALS.

emv-en-het-verband-met-de-dodelijke-spierziekte-als.

17-02-21 08:50:00,

Smart-L radar in Herwijnen
In de staatscourant van 28 augustus 2020 is te lezen dat de Staatssecretaris van Defensie, mede namens de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, bekend dat in Herwijnen, gemeente West Betuwe, een militair radarstation is beoogd, dat het militair radarstation op de locatie Nieuw Millingen, moet vervangen. Een SMART-L (Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting-Longrange) radar is een geavanceerde luchtverdedigingsradar die door de Koninklijke Luchtmacht gebruikt zal worden om het luchtruim boven Nederland te bewaken.

Verband mogelijk tussen ALS en kunstmatige EMV
De bezorgde dorpelingen van Herwijnen, zien een verband tussen de dodelijke spierziekte ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose) en de diverse bronnen van elektromagnetische straling (EMV) die Herwijnen al jaren heeft. Zo staat er een KNMI-radar, stond er jarenlang een radar van de luchtverkeersleiding en hebben passerende schepen op de Waal ook radarinstallaties. De onrust is er omdat inwoners uit Herwijnen, vergeleken met inwoners uit andere plaatsen, vaker de dodelijke spierziekte ALS hebben.  Ze stellen dat de ziekte in Herwijnen 36 keer vaker voorkomt dan elders in het land en dat de hoeveelheid straling van de radar, hier de schuldige van is.

8 december 2020: Het parlement neemt een motie aan waarin de regering wordt opgedragen een andere plek te zoeken voor de SMART L-radar, die Nederland moet beveiligen tegen aanvallen uit de lucht. Volgens de Tweede Kamer heeft Herwijnen nu al te maken met straling van een buienradar van het KNMI en van passerend scheepvaartverkeer op de Waal. Daar zou de militaire SMART-L radar bovenop komen wat teveel van het goede is. De SMART-L radar komt nu in Wier (Fr).

Wat is ALS ( Amyotrofische Laterale Sclerose)
Bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) is er een probleem van beide de centrale en perifere motorische neuronen. ALS kan zowel beginnen in het ruggenmerg als in de hersenstam. Wanneer de ziekte begint in het ruggenmerg krijgen mensen klachten van de armen en/of benen. Men kan bijvoorbeeld een kraan minder makkelijk opendraaien of men struikelt over de eigen voeten. Wanneer de ziekte begint in de hersenstam krijgen mensen moeite met slikken of praten. Niet alle spieren verzwakken echter door ALS: de hartspier, de oogspieren en de sluitspieren van de darm en blaas blijven vaak gewoon functioneren. Ook de seksuele functies worden niet aangetast.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: