De macht van het sprekende beeld – Transitieweb

de-macht-van-het-sprekende-beeld-–-transitieweb

18-02-21 10:22:00,

In het bijbelboek Openbaring is sprake van het beeld van een beest dat aanbeden wordt. Een beeld dat spreekt bovendien en zo associaties oproept met onze beeldschermencultuur. Wie is de macht die door deze beelden spreekt?

In het boek Openbaring van de bijbel wordt de tijd waarin we leven vrij uitgebreid beschreven. Niet altijd eenvoudig en er zijn meerdere interpretaties mogelijk. De bijbel bewaart vele geheimenissen en veelal meerdere in een en dezelfde tekst.

De interpretatie die ik geef van een bepaalde tekst, maakt de uitleg van anderen niet minder gewenst. Soms maken we immers fouten in de uitleg en soms bestaan de betekenissen naast elkaar. Het is mijn intentie om in de toekomst meer voor deze website te schrijven en veel van de geheimenissen die de bijbel herbergt te openbaren.

Voor nu ligt mijn focus op een tekst die in het bijbelboek Openbaring van Johannes staat.

Openbaring 13:11

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
12. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.
13. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
14. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
15. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17. en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: