Een ernstige zaak en een oproep m.b.t. misstanden Jeugdzorg

een-ernstige-zaak-en-een-oproep-mbt.-misstanden-jeugdzorg

18-02-21 03:01:00,

Zitting: maandag 22 februari 2021 om 9.00 uur

Familierecht advocate die zich inzet voor jeugdzorg zaken heeft julie steun en hulp nodig om haar belangrijke werk voort te kunnen zetten in het bijstaan van ouders en kinderen.

Let op: uw mail zal worden afgewezen door de rechtbank.
Stuur als u de afwijzing binnen heeft een 2e mail als verweer op uw afwijzing.

 Stap 2: reageer op afwijzing

De onderstaande tekst wordt in uw e-mailprogramma geopend. Uw naam en plaats wordt gevraagd, er worden geen gegevens op onze server opgeslagen. Dank voor uw steun.

Aan:
De Raad van Discipline
Rechtbank Amsterdam
Per mail: griffieamsterdam@raadvandiscipline.nl

Cc:
Mw. mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate, advocaat Per mail: nakad@baileyparker.nl
De heer mr. E.J. Henrichs, deken Per mail: orde@aova.nl

Zitting: maandag 22 februari 2021 om 9.00 uur

PLAATS, datum invullen

Geachte voorzitter en leden van de Raad van Discipline,

Betreft: verweerschrift ex artikel 282 Rv tegen mw. mr. dr. H.W.R. Nakad, zaaknummer 21 – 028/A/A

Hierdoor zend ik u als belanghebbende een verweerschrift in de procedure tussen de Amsterdamse deken, de heer mr. E.J. Henrichs als verzoeker tegen mevrouw mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate als verweerster, op de voet van artikel 282 lid 1 Rv jo artikel 60b e.v. Advocatenwet. Artikel 282 lid 1 Rv luidt: Iedere belanghebbende kan tot de aanvang van de behandeling of, indien de rechter dit toestaat, in de loop van de behandeling een verweerschrift indienen.

Ik ben belanghebbende omdat ik nadelige gevolgen kan (en zeer waarschijnlijk zal) ondervinden van een voor mevrouw Nakad negatieve uitkomst van de procedure.

De deken maakt mevrouw Nakad in de procedure verwijten over haar praktijkvoering in jeugdzorgzaken en stelt daarbij (alinea 3.1) dat zij in jeugdzorgzaken “geen – en in ieder geval zonder meer onvoldoende – professionele distantie bewaart tot haar clienten en daardoor niet naar behoren functioneert. Daarbij lijkt sprake te zijn van een tunnelvisie en een zekere mate van complotdenken waardoor verweerster in haar oordeelsvorming wordt gehinderd. Zij ziet zichzelf als een klokkenluider die als advocaat met juridische procedures ernstige misstanden binnen de jeugdzorg aan de orde moet stellen. Als de rechterlijke macht haar niet in het gelijk stelt, beschuldigt zij de rechterlijke macht van (medeplichtigheid aan) diezelfde misstanden. Bovendien voldoet zij door de standpunten die zij inneemt en de juridische instrumenten die zij inzet,  » Lees verder

%d bloggers liken dit: