Factoren die de emmer vullen totdat die overloopt met EHS tot gevolg.

factoren-die-de-emmer-vullen-totdat-die-overloopt-met-ehs-tot-gevolg.

18-02-21 03:48:00,

Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV), de elektro-Hyper-Sensitive persoon, de EHS ’ser. EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn. De snelle uitrol van GSM, UMTS, LTE- en 5G zendmasten, nodig voor de draadloze communicatie, hebben er voor gezorgd dat het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend is toegenomen. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog aan de maatschappij kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen die er niet meer bij horen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van o.a. alle zendmasten, straalverbindingen (ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd), C2000 masten, smartphones, wifipunten, slimme meters, tablets, omvormers van zonnepanelen en DECT-telefoons. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen met een ernstige mate van elektrogevoeligheid. Elektrogevoelig gemaakt door de veranderde ‘draadloze’ maatschappij.

De natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) versus kunstmatige EMV
Natuurlijke elektromagnetische velden (trillingen) worden door elk lichaam geabsorbeerd. Dit is nodig om te kunnen leven. De kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensenhanden (technische straling) kunnen deze natuurlijke EMV verstoren. De natuurlijke elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. van het aardmagnetisme en zonne-energie. De kunstmatige elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. de draadloze communicatie. Draadloze communicatie die een enorme toevlucht nam begin de 21ste eeuw met de zendmasten, op aarde en de satellieten voor 5G in de ruimte. En met de komst van de vijfde generatie netwerken (5G) zijn vele antennes (small cells) nodig in 2022 in de nabije omgeving van de mensen, zoals in bushokjes, op lantaarnpalen, onder putdeksels en op gebouwen. De testlocatie met de bedoelde 5G frequenties maken in de 21ste eeuw echter al dat veel mensen lichamelijk reageren op deze verhoogde frequenties (de biologische effecten). De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) gaat wetenschappelijk echter alleen uit van een thermisch effect.

Wat is een biologisch effect?
Een biologisch effect treedt op bij een merkbare verandering in een biologisch systeem, als gevolg van een verandering in de omgeving of een activiteit. Een verandering van de kunstmatig elektromagnetische velden veroorzaakt door de steeds hogere frequenties voor alle draadloos gebruik. Voor de meeste mensen zijn deze frequenties niet te voelen maar wel voor de elektrogevoeligen onder ons. Want hoewel ons lichaam beschikt over een ingewikkelde mechanismen om zich aan te passen aan invloeden van buitenaf gaan hier wel tientallen jaren overheen om tot aanpassing te komen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: