Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer – StralingsBewust.info

impact-van-straling-op-de-natuur-onder-de-aandacht-gebracht-bij-fractievoorzitters-en-tweede-kamer-–-stralingsbewust.info

18-02-21 04:35:00,

De impact van straling op de natuur blijft vaak onderbelicht. Sylvia Slegers stuurde daarom op 10 februari een brief aan alle fractievoorzitters en alle leden van de Tweede Kamer om hen te informeren over de gevolgen van straling op het hele ecosysteem:

Betreft: Tekent ú voor een stralende toekomst?

Geachte volksvertegenwoordiger,

De winterse kou die deze tijd van het jaar plotseling in petto blijkt te hebben, kan wat mij betreft niet snel genoeg voorbij zijn. Sterker nog: van mij zou het altijd voorjaar mogen zijn, met een natuur die steeds meer van haar bloeiende pracht prijsgeeft, vogels, bijen, vlinders, kikkers…

Dus terwijl anderen niet kunnen wachten om de schaatsen onder te binden, besluit ik in de pen te klimmen om de video “Stralingsrisico’s: een blik op de gevolgen voor het ecosysteem” (21 min.) onder uw aandacht te brengen.

In deze video wordt op overtuigende en uitvoerig wetenschappelijk onderbouwde wijze aangetoond hoezeer de alom tegenwoordige draadloze technologieën een nefaste uitwerking hebben op dieren, insecten, bomen, planten, zaden, bacteriën en schimmels. Kortom: het hele ecosysteem wordt erdoor beïnvloed.

Een veel gehoord argument is dat er ook vele andere oorzaken te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld landbouwgif of het verlies van leefgebieden. Dat moge zo zijn, maar wie bovenstaande video bekeken heeft, kan niet anders dan concluderen dat ook straling van elektromagnetische velden een hoofdrol speelt in de achteruitgang van de conditie van het ecosysteem. Het hieronder beschreven onderzoek (dat ook in de video besproken wordt), uitgevoerd in een ongerept natuurreservaat, is daar een schoolvoorbeeld van.

Vlieg met me mee! 

Mag ik u hierbij vragen om het winterse Nederland voor nu even te laten voor wat het is, en een uitstapje te maken naar de andere kant van de wereld? Australië, u bent er vast en zeker zelf ooit geweest.

In het oostelijk gelegen Gondwana regenwoud, behorend tot het UNESCO werelderfgoed, leven zoals u ongetwijfeld weet, de prachtigste diersoorten.
Over hen wil ik het graag even hebben.

UNESCO heeft in dit deel van de wereld namelijk onderzoek laten verrichten naar de impact van elektromagnetische straling van zendmasten op de dierenwereld. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Mark Broomhall (botanicus), bestreek een periode van 15 jaar en werd voorafgegaan door een nulmeting.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: