Veel doden door covidprik zullen nooit bekend worden – De Lange Mars Plus

veel-doden-door-covidprik-zullen-nooit-bekend-worden-–-de-lange-mars-plus

19-02-21 09:07:00, foto 123rf

Waren vorig jaar tijdens de vermeende corona-uitbraak dagelijks de telramen gericht op de aantallen doden in verband met het virus, nu is er iets heel anders aan de gang. Het is moeilijk om er achter te komen hoeveel mensen juist overlijden aan het vaccin. Het lijkt dat er opnieuw met cijfers gegoocheld wordt. Trek aan de hand van de volgende feiten zelf je conclusie over wat ons te wachten staat.

Overlijdens gemeld in media

Zo kopt het AD ‘Grote uitbraak bij Rotterdams verzorgingshuis net na eerste coronaprik’. In het bericht voegt de verslaggever hier geruststellend aan toe dat ‘klaarblijkelijk het virus zich voor de vaccinatie verspreid heeft’. Waarmee een direct verband tussen mogelijke sterfgevallen en het vaccin voorkomen is. Vreemd want na de prik was er een grote uitbraak.

Ook uit Amersfoort komen verontrustende mededelingen. Hier begon de corona-uitbraak een aantal dagen nadat bewoners hun prik hadden gekregen. Er zijn ondertussen 10 bewoners overleden. Over een mogelijk verband tussen de toediening van het vaccin en de sterfte zwijgt het artikel.

Dat wat betreft enkele schaarse berichten in ons land in de massa media over de gevolgen van de vaccinatierondes.

Toestemming

Op het moment dat een patiënt mondeling of schriftelijk toestemming verleent voor de vaccinatie is het haar eigen risico bij overlijden en dus niet te wijten aan het vaccin. Met andere woorden dan wordt dit geclassificeerd als een natuurlijke dood.

Zoals huisarts Bart van Tienen in bijgaand interview met de BPOC vertelt over een 90-jarige patiënt, die overlijdt aan de gevolgen van het covid-vaccin. Na overleg tussen hem en de GGD wordt om die reden de dood van deze dame genoteerd als ‘natuurlijk overlijden’.

Ook het Lareb, de instantie die in Nederland onderzoek doet en registreert wat de bijwerkingen zijn van medicatie, meldt dat de dood valt onder het eigen risico, omdat kwetsbare ouderen makkelijker kunnen overlijden.

Iedere dinsdag is er een update van de binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen na #coronavaccinatie die door deskundigen bekeken zijn. In totaal zijn er 3.945 meldingen met 18.241 vermoede #bijwerkingen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: