Alles vergaat, Liefde en Licht blijven bestaan..!

alles-vergaat,-liefde-en-licht-blijven-bestaan.!

21-02-21 05:26:00,

x

x

Alles zal vergaan, het Licht en de Liefde blijven zegevierend bestaan!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Alles in de 3D-realiteit is vergankelijk.. Dat moét ook wel, want alles in de 3D-realiteit heeft zich gemanifesteerd in een materiële vorm op basis van energetische krachtenwerkingen. Het heeft zich gemanifesteerd binnen de vierde dimensie van de tijd. Die vierde tijdsdimensie laat de voortgaande veranderingsprocessen van het scheppend energetisch leven zien. Het is binnen deze dimensie dat men de voortdurende manifestatie van de beweeglijke en zichzelf constant vernieuwende levensstroom kan ervaren.

De driedimensionale manifestaties laten het ruimtelijke aspect van het scheppingsproces zien, dat zich in de vierde tijdsdimensie ontvouwt. De ruimtelijke manifestaties zijn onderhevig aan de aardse vormkrachten, waar de energetische krachten vanuit de kosmos scheppend op inwerken. De aardse vormkrachten dragen een verstarrende tendens in zich om de geestelijk stromende energetische krachten voor de fysieke zintuigen ervaarbaar te laten zijn.

Tijdens het doen van een biologisch-dynamische landbouwcursus heb ik mogen leren inzien hoe dit principe in de dieren- en plantenwereld werkt. Door me enigszins in de astrologie te hebben verdiept, heb ik een klein beetje mogen leren hoe die kosmische krachtenwerkingen in de menselijke zielontwikkeling werken. De antroposofie heeft me laten zien wat de werkzaamheid van geestelijke krachtenwerkingen is ten aanzien van de evolutie van de Aarde als organisme en de mensheid.

Geestelijke krachten dragen de vormen
De materiële vorm is dus een manifestatie van de daaraan ten grondslag liggend vormgevende geestelijke energie. Wat dit aangaat zijn er verschillende visies en benaderingswijzen mogelijk. Een ervan is dat men alles vanuit gescheidenheid beschouwd, wat inhoudt dat men het werkelijkheidsbesef heeft dat alles van elkaar gescheiden is. Hetgeen een werkelijkheidsbeleving oplevert dat bepaalde fenomenen niet als aanvullend naast elkaar kunnen bestaan.

Het is de basis voor de regulier wetenschappelijke of/of benadering. Het geeft een fundamenteel eenzijdige werkelijkheid weer en laat de mens zichzelf opsluiten in de materie. Het leidt ertoe dat als men het ene wil zien of doen, het andere wordt uitgesloten. In de reguliere wetenschap gaat men alleen van het materiële aspect uit en wordt het geestelijk energetische aspect ontkend. Terwijl men er wel met in wezen onnodige en dure technologische apparatuur naar op zoek is gegaan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: