De Ondergang van Algemeen Belang – Interessante Tijden

de-ondergang-van-algemeen-belang-–-interessante-tijden

23-02-21 07:44:00,

Een profetisch document uit 2001 🙂 Alle voorspellingen kwamen meer dan uit

De Wet openbaarheid bestuur (Wob) van Barend Biesheuvel (1970) is in de praktijk buiten werking gesteld met zwarte viltstift en botte weigering, uitzonderingen daargelaten. De corporatistische overheid adopteerde taal uit het bedrijfsleven. Belangrijke oorzaak: de privatisering van ‘de overheid’ voor corporate belangen sinds ‘Paars’.

Toen vond de fusie plaats tussen neoliberaal (VVD) en communisme in slowmotion (PvdA). Openbaarheid werd vervangen door ‘reclame’. Je ziet dat ondermeer aan het werk van Wouter Bax en zijn Bureau Good Work voor het Concernbedrijf/Gemeente Amsterdam, in aflevering 2 van de Failed State NL-week op Interessante Tijden.

Voor Astra Zeneca, Moderna en Pfizer gaan je mensenrechten door het toilet

De Regering Liegt
Als beginnend journalist bij Het Parool schreef ik de scriptie ‘De Regering Liegt’ (2001), over de onstuitbare opmars van ‘concerncommunicatie’ bij de (gemeentelijke) overheid. Ik interviewde de communicatie-adviseurs van de stadsdelen, deed archiefonderzoek naar beleidsverandering in de publiekscommunicatie, bijgestaan door oude journalistieke rot Jos Verlaan.

En we brachten de ontwikkelingen van het democratisch zelfbeeld van ‘de overheid’ in kaart sinds Biesheuvel. Aanleiding was het rapport over overheidscommunicatie van de Commissie Jacques Wallage (2001), en dan met name het advies om overheidsreclame in ‘het hart’ van de organisatie te plaatsen.

In 15 jaar tijd was het aantal voorlichters verviervoudigd naar + 400, en ‘voorlichting’ kreeg een commerciëler naam. In 1997 veranderde de gemeentelijke ‘voorlichting’ haar naam in ‘concerncommunicatie’, naar het neoliberale gedachtegoed van Paars. In 1999 werd het ambtenaren van alle stadsdelen verboden nog met een journalist te praten.

‘Actief communiceren’ = legers spindoctors inhuren

De Corporatistische Staat
Als bijklusser voor de Gelderlander viel al op, dat met de installatie van ‘communicatie’-afdelingen bij de overheid, iedere mogelijkheid tot interactie met die overheid aan zulke afdelingen werd uitbesteed. Die communicatie-afdelingen bestaan vervolgens louter voor het eigen voortbestaan.

En op die wijze zou- zo was mijn voorspelling- het communicatiepersoneel zich ook met ‘bacteriële snelheid’ vermenigvuldigen.

Met de vrome titel ‘in dienst van de democratie’ plagieerde de neoliberaal/communist Wallage toen (2001) nog Barend Biesheuvel, die in 1970 daadwerkelijk nog de publieke zaak voor ogen had. Dus niet de partijpolitieke zaak of de commerciële deelbelangen van bestuurders.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: