Studies in het meest gevaccineerde land Israël tonen aan dat het vaccin 40 keer meer mensen doodde dan de Covid zelf en 260 keer meer bij jongeren – Frontnieuws

studies-in-het-meest-gevaccineerde-land-israel-tonen-aan-dat-het-vaccin-40-keer-meer-mensen-doodde-dan-de-covid-zelf-en-260-keer-meer-bij-jongeren-–-frontnieuws

24-02-21 08:50:00, © Israel Defense Forces (CC BY-NC 2.0)
De analyse van vaccinatiegegevens in Israël laat een beangstigend beeld zien! De volgende analyse van een artikel waarin vaccinatie tegen Covid-19 wordt gepromoot, onthult alle vaccinatiegegevens en een beangstigende situatie!

Op 11 februari 2021 publiceerde Ynet (de populairste Israëlische website) een verwarrend bericht en artikel onder de titel “Gegevens over de effectiviteit van vaccinatie in Israël en de snelle impact ervan op jongeren”, schrijft het Israelische nieuwsorgaan Nakim.org.

Onze heranalyse van deze gegevens verklaart waarom tijdens het massavaccinatieproject dat medio december 2020 van start ging tijdens de lockdown, het aantal dagelijks bevestigde nieuwe gevallen van Covis-19 niet afnam zoals tijdens de lockdown en, wat nog belangrijker is, waarom het aantal ernstige, kritieke gevallen en dodelijke gevallen tijdens deze periode van ten minste een maand toenam. Van midden december tot midden februari (twee maanden) vonden 2337 van alle Israëlische 5351 officiële Covid-doden plaats. Onze analyses wijzen op ordes van grootte toenames in sterftecijfers tijdens het 5 weken lange vaccinatieproces, in vergelijking met de niet-gevaccineerden en die na het voltooien van het vaccinatieproces. Vermoedelijk ontwikkelen de asymptomatische gevallen vóór de vaccinatie en de gevallen die kort na de eerste dosis zijn besmet, ernstiger symptomen dan de niet-gevaccineerden.

Het Ynet-artikel is intrigerend samengesteld en maakt gebruik van gegevens die op een foutieve wijze door het ministerie van Volksgezondheid zijn verstrekt. Het is niet bekend of dit bedoeld was om de werkzaamheid van het vaccin aan te tonen, dan wel of dit ten onrechte is gebeurd omdat de verstrekte gegevens verkeerd werden begrepen. Merk op dat in Israël alle vaccins van Pfizer zijn.

Wij brengen een zeer belangrijk voorbeeld van het artikel in verband met de door het Ministerie van Volksgezondheid verstrekte tabel. De tekst “Onder de doden bevonden zich echter 546 personen die helemaal niet waren gevaccineerd of de eerste vaccinatiedosis kregen binnen twee weken voor hun dood” wijkt af van het beeld. Dit is duidelijk ongegrond, aangezien alle gegevens in de tabel en hieronder alleen Covid-19-patiënten betreffen die ten minste de eerste dosis vaccin hebben gekregen. Dit blijkt duidelijk uit bestudering van de tabel. Het totaal bedraagt 43781 Covid-patiënten die de eerste of de tweede vaccindosis hebben gekregen. Van de in totaal 660 sterfgevallen kregen er 546 alleen de eerste dosis.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: