de Corona Vaccin Voorlichtingscampagne voor de rechter – Viruswaarheid tegen de Staat — Potkaars – praat met iedereen

de-corona-vaccin-voorlichtingscampagne-voor-de-rechter-–-viruswaarheid-tegen-de-staat-—-potkaars-–-praat-met-iedereen

25-02-21 09:30:00,

op 24 februari 2021 diende het Kort Geding van Vrisuwaargheid cs. tegen de Staat. Inzet: eerlijke informatievoorziening over het corona vaccin. Potkaars maakte audio/video opnamen in de rechtszaal, deze worden in twee delen gepubliceerd. Deel 1: opening, pleidooi Viruswaarheid. Deel 2 pleidooi Staat en vervolg.

Uitspraak 10 maart.

Eiseres, nader: “de Stichting” te noemen, brengt bij Akte na dagvaarding de producties in het geding die in deze dagvaarding benoemd worden. Achteraan deze dagvaarding is een inventaris­lijst van over te leggen producties opgenomen. Kern van de zaak:

Deze zaak betreft als kortgedingprocedure de voorlopige voorziening aan de Staat op te leggen als verplichting op straffe van een dwangsom:

a.    om de Nederlandse bevolking zo accuraat mogelijk, zo volledig mogelijk en zo tijdig mogelijk te informeren omtrent de ‘corona-ontwikkelingen’ opdat de Nederlandse burger en/of ingezetene een juiste en afgewogen keuze (‘geïnformeerde toestemming’) kan maken om zich wel of niet te laten injecteren met de genetisch gemanipuleerde mRNA injectiestof, waarvan thans nog onvoldoende gegevens bekend zijn om de gevolgen van die injectiestof op de lange termijn te kunnen kennen;

b.    om de Nederlandse bevolking, anders dan in de huidige campagnes van de Staat, duidelijk voor te houden dat de gebruikte ‘vaccins’ niet eens definitief en niet eens onvoorwaardelijk voor gebruik op de Nederlandse markt zijn goedgekeurd c.q. zijn toegelaten, alsmede om de Nederlandse bevolking voor te houden dat het experimentele middelen betreft die niet eerder op dergelijk grote schaal zijn ingezet, en dat daarom de fabrikanten vrijwaring van aansprakelijkheid hebben bedongen jegens de Staat;

c.    om de Nederlandse bevolking te informeren dat juist omdat de ‘vaccins’ pas zo kortgeleden ontwikkeld zijn, en op een relatief heel kleine groep mensen getest zijn gedurende korte tijd, daarom de gegevens over de bijwerkingen van deze experimentele injectiestof op de korte termijn, laat staan op de lange termijn, onvoldoende, althans nog niet voldoende, bekend zijn;

d.    het gebruik van onjuiste informatie en het gebruik maken van de drang en/of dwang bij suggestieve campagnes gericht op bevolkingsvaccinatie te staken en gestaakt te houden, met keuzemogelijkheid uit een pseudo-vaccin voor de Nederlandse burger, c.a.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: