Dwang of drang – de adviezen van de gezondheidsraad en de plannen van Hugo de Jonge | Stichting Vaccin Vrij

dwang-of-drang-–-de-adviezen-van-de-gezondheidsraad-en-de-plannen-van-hugo-de-jonge-|-stichting-vaccin-vrij

25-02-21 10:14:00,

“De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad gevraagd een afwegingskader op te stellen voor de ethische dilemma’s en juridische vragen die zich kunnen voordoen bij de COVID-19-vaccinatie. Dit betreft in het bijzonder de vraag in hoeverre de overheid mensen mag stimuleren om zich te laten vaccineren.” – Rapport Gezondheidsraad

 
Op 04-02-21 publiceert de Gezondheidsraad een rapport dat gaat over het verschil tussen dwang of drang, beide manieren om de mensen te “stimuleren” om zich te laten vaccineren.1

Van een simpele vraag wordt een uitermate gecompliceerd vraagstuk gemaakt, om kennelijk nog enigszins te verbloemen dat het kabinet een wanbeleid voert. Op dit moment is volgens Jaap van Dissel 98% van de geteste mensen “weinig ziek tot vrijwel zonder klachten”.2

Op de vraag of we dus überhaupt een Covid-vaccin nodig hebben is het antwoord dus: “Nee”. We zitten zelfs ruim boven de 95%, waarvan we eindeloos hebben gehoord dat die behaald moet worden met de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma om “beschermd” te zijn.

We ZIJN beschermd. Ons eigen natuurlijke immuunsysteem is niet stil blijven staan en we zijn beschermd door natuurlijke groepsimmuniteit. Jammer voor de miljarden die door het afvoerputje zijn gegaan om “te vechten tegen een virus”, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Nu nog vaccineren met een experimenteel vaccin is niet nodig, en uitermate risicovol.

De dubbele tong van de overheid

Het kabinet, demissionair of niet, is geenszins van plan de goede vaccin-deals van Hugo de Jonge teniet te laten gaan. Zij beraadt zich op dit moment over dwang of drang. In de praktijk is er geen verschil tussen die twee opties. Het komt beide neer op: gevaccineerde mensen hebben toegang tot de maatschappij, ongevaccineerde mensen niet. Maar in plaats te focussen op de mensonterende praktische gevolgen van een “vrije keuze”, wordt er nu geneuzeld over de theoretische verschillen tussen dwang en drang.

Recentelijk heeft minister Hugo de Jonge advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over het “stimuleren” van de bevolking om zich te laten vaccineren. De doorzichtige introductie van dit rapport op de website van het RIVM spreekt boekdelen over de vooringenomenheid ten aanzien van de vaccin-agenda.

“Het demissionaire kabinet is op dit moment niet van plan drang toe te passen bij vaccinatie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: