Bewijs: ineffectieve lockdowns gebaseerd op gemanipuleerde testcijfers – Frontnieuws

bewijs:-ineffectieve-lockdowns-gebaseerd-op-gemanipuleerde-testcijfers-–-frontnieuws

26-02-21 09:25:00,

Politici lijken een gemanipuleerde teststrategie te gebruiken om hun strengere maatregelen er eerst door te krijgen – om deze dan vervolgens omgekeerd op dezelfde manier te rechtvaardigen. Dit is althans de indruk die men krijgt wanneer men de onbewerkte gegevens uit Zwitserland bekijkt. Deze werden onlangs gepubliceerd in een open brief van de Zwitserse medische groep “Aletheia”, die ook met interessante feiten komt en talrijke Corona-mythes weerlegt.

In achtendertig bladzijden deconstrueren de artsen en wetenschappers – aan de hand van wetenschappelijke studies en adviezen van epidemiologische grootheden – het gehele Coronabeleid in hun land en daarmee ook in de meeste andere Europese landen. Centraal daarbij staat de vraag in hoeverre de respectieve maatregelen hun doel hebben gemist. Hoewel een deel ervan oud nieuws is, zijn veel van de zestien gefundeerde bezwaren ook nieuw: bijvoorbeeld dat de lockdowns en de verdere aanscherpingen blijkbaar doelbewust met “bestuurde testen” werden gemanipuleerd, bericht Wochenblick.

Aanstootgevend gerechtvaardigde lockdown – manipulatie met testen

Dit blijkt uit de Zwitserse gegevens waarin de invoering van strengere maatregelen in de 12e, 27e, 37e en 44e kalenderweek wordt vergeleken, waarbij tweemaal een landelijke lockdown werd afgekondigd, eenmaal verplichte mondkapjes werden ingevoerd en eenmaal een Coronamaatregelen-wet werd aangenomen. Verschillende maatregelen – maar ze hebben één ding gemeen: het aantal testen steeg in de weken ervoor, bereikte een hoogtepunt toen ze werden ingevoerd, en daalde daarna scherp.

Dit bewijst volgens de medische deskundigen een “groot en efficiënt manipulatiepotentieel”. Hoe meer tests, hoe meer positieven, met alle gevolgen van dien: “Dit wekt de indruk dat indruk dat de besmettingsgraad in de populatie toeneemt”. En omgekeerd: “Als je na de invoering van maatregelen het aantal tests vermindert, lijkt het alsof de maatregelen hebben gewerkt, want logischerwijs nemen de positieve gevallen ook af”. En de Zwitserse bevinding is geen alleenstaand geval – ruwe gegevens uit meer dan 40 landen wijzen op een soortgelijke tendens.

Grote delen van de bevolking zouden allang immuun kunnen zijn

Hoewel “deze resultaten niets over infecties zeggen” zouden zij niettemin “worden gebruikt om de strategie van de regering te rechtvaardigen”. De reden dat dit functioneert, is dat het virus zich meer verspreidt dan de mogelijkheid om zich te laten testen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: