Een ongezonde relatie met de overheid – EnerzijdsAnderzijds

een-ongezonde-relatie-met-de-overheid-–-enerzijdsanderzijds

27-02-21 02:14:00,

De ‘Workplace Mental Health Institute’ komt met een opmerkelijke ‘roos’ van 15 indicaties voor een relatie waarin misbruik van de ander voorop staat, een ‘abusive relationship’.
Daarbij stelt het instituut dat deze indicaties betrekking kunnen hebben op verschillende soorten relaties: met partners, vrienden, binnen families, op het werk of tussen burger en overheid’.
We gaan ze alle 15 na en zien hoe onze relatie met de overheid momenteel is.*

[1] Je mag geen vrienden of familie meer bezoeken

De huidige Coronamaatregelen met maximum aantal personen in (je eigen) woning beperkt bezoek van en aan vrienden en familie. De avondklok voorkomt dat je in de avond, ook alleen, nog op bezoek gaat bij iemand. Het is een lichte vorm van sociale isolatie die door sommigen als beklemmend en intimiderend kan worden ervaren.

[2] Je mag niet zonder toestemming naar buiten

In veel landen is dat gedurende langere tijd geweest, vrijwel de gehele dag. In Nederland is dat tot nu toe beperkt tot de avondklok tijdens welke je niet zonder toestemming naar buiten mag. Hiermee wordt de volwassen burger zijn verantwoordelijkheid ontnomen. Overheidstoezicht en overname van de eigen verantwoordelijkheid is normaal voorbehouden in gevallen iemand niet meer toerekeningsvatbaar is.

[3] Je vertellen wat je moet dragen

De mondkap is een zeer ingrijpend ‘kledingstuk’. Het maskeert je gezichtsuitdrukking waardoor het leggen van een eerste contact met een ander, meestal non-verbaal, vrijwel wordt uitgesloten. Juist de tegenstrijdigheid tussen het meermaals door het RIVM, de minister en de staatssecretaris afgegeven verklaring dat de mondkapjes niet of nauwelijks (voor virussen) werken maar dat je die toch moet dragen, is een wezenskenmerk van een op misbruik gebaseerde relatie. De misbruikte wordt opzettelijk in verwarring gebracht, en vervolgens gedwongen om een onzinnige actie of maatregel toch uit te voeren. Het ‘slachtoffer’ lost deze cognitieve dissonantie op door zichzelf wijs te maken dat het toch wel een beetje helpt.

[4] Je telefoon en e-mailverkeer onderscheppen

Officieel is er geen sprake van telefoontaps en het onderscheppen en meelezen van e-mailverkeer. Toch moeten we niet naïef zijn en altijd rekening houden met een nieuwsgierige overheid. Op het gebied van privacy heeft de overheid zich niet altijd een betrouwbare partner getoond.

[5] Je financiën controleren of je niet laten werken

Met de huidige steunmaatregelen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: