Kennisgevingen van Aansprakelijkheid / Dr. Elke de Klerk – CSTV

kennisgevingen-van-aansprakelijkheid-/-dr.-elke-de-klerk-–-cstv

01-03-21 08:31:00,

Hypnotiserende propaganda door de overheid veroorzaakt een staat van algemene paniek. Daarbij heeft de bevolking niet het minste benul van de realiteit, die stelselmatig voor hen verborgen wordt door de media.

De wetenschappelijk ongefundeerde en medisch onverantwoorde maatregelen vernietigen letterlijk miljoenen levens wereldwijd.

Ontelbare bedrijven gaan failliet door de lockdowns, er ontstaat een grootschalige sociale ontwrichting vanwege de onmenselijke mondmaskers en het gedwongen afstand houden van de medemensen. De bevolking wordt psychisch gefolterd door de aanhoudende stroom van media-hysterie, die het land in een voortdurende angstpsychose brengt. Talloze ouderen lijden onder ondraaglijke eenzaamheid omdat het verboden is hun geliefden te zien.

Het aantal zelfdodingen is drastisch toegenomen, evenals huiselijk geweld, kindermisbruik, en overmatige consumptie van alcohol en verdovende middelen, vanwege de onleefbare lockdowns en zware psychische druk die op de bevolking gelegd wordt.

Bovendien worden fundamentele rechten en vrijheden van de mensheid geroofd, universele rechten van de mens worden geschonden, en vele nationale en internationale wetten worden schaamteloos overtreden. Dat alles wordt aggressief ondersteund door een mate van illegaal politiegeweld die onze landen nooit eerder gekend hebben. Iedereen die zich op een verstandige en geïnformeerde wijze verzet tegen deze plotselinge dictatuur, loopt het risico achter slot en grendel gezet te worden.

Vreedzame demonstraties van bezorgde burgers worden met paarden, stokken en waterkanonnen gewelddadig uit elkaar geslagen.

Bejaarden werden zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat militaire politie hen tot bloedens toe mishandelde, alleen maar omdat ze vredig meewandelden in een uiting van het normaal menselijk verlangen naar vrijheid.

Quarantainecentra alias concentratiekampen worden opgericht in ons land, om iedereen op te sluiten die zogezegd ‘positief’ getest is, of die zich verzet tegen deze grootschalige misdaad.

Dr. Elke de Klerk: Tribunalen

Wereldwijd verzamelen vele duizenden artsen, wetenschappers en advocaten zich om internationale tribunalen voor te bereiden, waar de corrupte overheden als oorlogsmisdadigers berecht zullen worden, net zoals gebeurde in de historische Neurenberg Trials na de Tweede Wereldoorlog. De bewijzen voor de verregaande misdaden van politieke overheden, media en gezondheidsorgansiaties stapelen zich op, naarmate meer en meer deskundigen zich toewijden om alles uitvoerig te documenteren.

“Als je op de hoogte gehouden wilt worden van deze – en andere kritieke ontwikkelingen in deze spannende tijd – schrijf je dan in op de emails van StopWorldControl.com”

“Ik werk samen met vele internationaal leidinggevende artsen en advocaten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: