Het breken van het moreel | Wakker Mens

het-breken-van-het-moreel-|-wakker-mens

02-03-21 02:39:00, Methodologische overeenkomsten tussen het breken van het moreel van gevangenen en de Corona-maatregelen

 

Eenzame opsluiting

Op 17-02-2021 werd het rechterlijke vonnis dat de avondklok ophief, binnen enkele uren in hoger beroep tenietgedaan. Het staatsbelang was vanwege een mogelijk jojo-effect groter dan de voorafgaande rechterlijke uitspraak. De voorbereidingen tot een hogere beroepsprocedure duren normaal gesproken enkele maanden. Dit was nu niet het geval. Daarmee is in wezen de rechtsstaat afgeschaft. De tweede kamer heeft zich al eerder buiten spel gezet door de noodverordening aan te nemen.

Nederland glijdt af. Naar wat is nog niet helemaal duidelijk, maar de mensenrechten en de paar nog overgebleven democratische rechten zijn wij in ieder geval kwijt.

In die zin is een vergelijking van de Covid-19 maatregelen met communistische dwangmethoden tot volgzaamheid, die ik op een Duitse site vond, wel interessant.(1)Vergelijk ook: Eine Zensur findet statt op KenFM

Het Biderman rapport is afkomstig van dr. Alfred Biderman en geldt in de psychologie als een standaardwerk. Biderman beschrijft de werkwijze en methoden van hersenspoeling die Amerikaanse piloten in Chinese en Koreaanse gevangenschap ondergingen.

Methoden om de vrije wil van het individu te breken Het Biderman Rapport van 1956 en COVID-19

 

Dwangmaatregelen

Covid-19 maatregelen

Isolatie

Isolatie

Berooft het individu van alle sociale steun en daarmee het vermogen om tegenstand te bieden

Sociale distantie

Maakt het individu afhankelijk van de bewaker

Afzondering van familieleden, massaal verlies van banen

Het individu concentreert zich uitsluitend op zichzelf

Pseudo-isolatie die op eenzame opsluiting lijkt

Quarantaine, interneringskamp voor quarantaine-overtreders

Monopolisering van de perceptie

Monopolisering van de perceptie

De aandacht wordt uitsluitend op de tegenwoordige nood-situatie gericht

Beperkte bewegingsvrijheid

Verijdeling van alle handelingen die niet stroken met het absolute gehoorzaamheidsgebod

Creëren van eentonigheid en verveling

Het uitschakelen van all stimuli buiten diegenen waarover de bewaker de controle heeft

Het verbieden van bijeenkomsten, vergaderingen, concerten, sport

Absolute controle over de officiële media, gedurende 24/7

Het veroorzaken van verzwakking en uitputting

Het veroorzaken van verzwakking en uitputting

Verzwakking van het mentale en fysieke weerstandsvermogen

Dwang thuis te blijven

Uitputting door spanningen en angsten

Verbod sport te bedrijven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: