Dramatische stijging van sterfgevallen onder bejaarden sinds “Corona-bescherming vaccinaties” begonnen – Frontnieuws

dramatische-stijging-van-sterfgevallen-onder-bejaarden-sinds-“corona-bescherming-vaccinaties”-begonnen-–-frontnieuws

03-03-21 12:32:00, Foto ter illustratie
Op 26 december 2020 werd de eerste bejaarde in Duitsland, de 101-jarige verpleeghuisbewoner Edith Kwoizalla, ingeënt tegen het Coronavirus. Een speciale evaluatie van de Robert Koch Instituut-gegevens brengt een schokkend feit aan het licht: sinds het begin van de “Corona-bescherming vaccinaties” is het aantal sterfgevallen onder bejaarden dramatisch gestegen.

Wij leven in een tijdperk waarin beslissingen wetenschappelijk gefundeerd moeten zijn en meer kennis dan ooit tevoren voor iedereen in Europa gemakkelijk toegankelijk is. Ook over de “Coronapandemie” worden wereldwijd gegevens verzameld en geëvalueerd. In Duitsland is het Robert Koch Instituut (RKI) de verantwoordelijke federale autoriteit en het eerste aanspreekpunt voor gegevens van welke aard ook over de pandemie. Slechts een zeer kleine selectie van de verzamelde gegevens kan gemakkelijk door iedereen in het RKI-dashboard worden ingezien en geraadpleegd. Helaas blijft de selectie van gevisualiseerde gegevens daar beperkt tot de cumulatieve aanduiding van infectiecurven of kaarten waarin districten bloedrood gekleurd zijn op basis van willekeurig vastgestelde incidentiewaarden. De bedoeling hierachter is duidelijk: de paniek hoog houden, bericht Corona-blog.net.

Wat de vaccinatie betreft, is het Federaal Instituut voor Vaccins en Biomedische Producten (Paul Ehrlich Instituut, PEI) het eerste aanspreekpunt. Ook deze straalt niet de transparantie of de wetenschappelijkheid uit die men van een dergelijk federaal instituut zou verwachten. Dit blijkt uit de regelmatige evaluatie van de PEI-veiligheidsrapporten op ons kantoor. Vooral het voortdurend bagatelliseren van de doodsoorzaak van mensen die in verband met de vaccinatie zijn overleden en het systematisch verhinderen van autopsie bij dergelijke sterfgevallen laten een bittere nasmaak na.

Het aantal mensen dat in de afgelopen twee maanden is overleden, is bijna overal minstens even hoog als in de twaalf maanden daarvoor. In 51 districten is het sterftecijfer meer dan vier keer zo hoog, en in 22 van deze districten is het meer dan zes keer zo hoog.

De discrepantie tussen enerzijds een enorme hoeveelheid gegevens en anderzijds een gebrekkige evaluatie en verwerking door officiële instanties in Duitsland was voor Martin Adam reden genoeg om de RKI-gegevens zelf ter hand te nemen.

Positief is te vermelden dat de gegevens van het RKI in beginsel voor iedereen vrij toegankelijk zijn en kunnen worden geraadpleegd via een zogeheten “Application Programming Interface (API)“. Aangezien dit “aftappen” veel technische kennis vereist,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: