Informeer en bescherm uzelf en uw geliefden – CSTV

informeer-en-bescherm-uzelf-en-uw-geliefden-–-cstv

04-03-21 08:29:00, Informeer en bescherm uzelf en uw geliefden

​De overheid is gestart en heeft haast met haar vaccinatie campagne voor het experimentele corona vaccin. De eerste groepen die het vaccin aangeboden krijgen zijn zorgmedewerkers en bewoners van verzorgingstehuizen. Al snel zal dit uitgebreid worden naar overige beroepsgroepen en delen van de Nederlandse populatie.

​Om iedereen in staat te stellen een afgewogen en volledig geïnformeerde keuze te kunnen maken hebben wij een aantal documenten opgesteld. U kunt deze documentatie gebruiken om met uw familie, vrienden, collega’s, werkgever en/of arts in gesprek te gaan.

Weet dat u ten alle tijde vrij bent uw eigen keuze te maken. Op geen enkele manier kunt u verplicht worden in te stemmen met het nemen van het vaccin, ook niet onder druk. Precies om die reden is de Neurenberg Code in 1947 opgesteld. Ken uw rechten, leef uw waarheid.

​Artsen hebben zich te houden aan de Eed van Hippocrates, hebben een plicht tot informeren en het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming van de patiënt bij een medische behandeling. Inzake de deelname aan een medisch experiment door een betrokkene – zoals het huidige ‘Covid-19 vaccinatie’ experiment – gaat de zorgplicht van een arts jegens de betrokkene nog veel verder.

​Om geïnformeerde artsen te ondersteunen bij het gewetensvol en rechtmatig verlenen van zorg en om ongeïnformeerde artsen hierbij te betrekken heeft de stichting een tweetal brieven opgesteld die gefaseerd per mail verstuurd worden naar GGD artsen, huisartsen en artsen werkzaam bij instellingen (GGZ, gehandicaptenzorg, psychiatrie, ouderenzorg, revalidatie artsen enz.).

​Brief gericht aan artsen

De eerste brief is gericht aan individuele artsen waarin zij eraan herinnerd worden dat:

  • Ze als arts de Eed van Hippocrates hebben afgelegd met als uitgangspunt “Ik zal u niet schaden”.

  • We als mensheid in de Neurenberg Code van 1947 met elkaar hebben afgesproken dat experimenten met de mensheid nooit meer mogen gebeuren zonder voorafgaande uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en op ieder moment gestopt moeten kunnen worden door de wetenschapper/arts/medicus (in casu niet mogelijk).

  • Artsen zich moeten houden aan het principe van informed consent waarbij de arts de patiënt gedegen en volledig informeert over het beoogde effect en de te verwachten risico’s voorafgaand aan het uitvoeren van een medische handeling (in dit geval specifiek gericht op het ‘Covid-19 vaccin’ voor gezonde mensen),

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: