Oorzaak en gevolg en de kunst van de interpretatie | Mieke Mosmuller

oorzaak-en-gevolg-en-de-kunst-van-de-interpretatie-|-mieke-mosmuller

04-03-21 03:47:00, In het denken is het belangrijk om de relatie te zien tussen een oorzaak en het gevolg daarvan, de zogenoemde causaliteit. Maar juist ook het gewaar worden van het gebrek aan een dergelijk causaal verband is een belangrijke competentie voor de kunst van de interpretatie. Als we kijken naar de interpretatie van feiten en data in de huidige coronacrisis, zien we dat de waarheid, door een gebrek aan inzicht in de causaliteit, niet altijd eer wordt aangedaan. Hoe kunnen we ons denken trainen om het vrij en onafhankelijk te kunnen inzetten om de waarheid met zekerheid te beleven? Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

We hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om eenvoudigweg te zeggen: wat de overheden doen dat moet wel goed zijn, dus we doen verder geen onderzoek en we leven gewoon door tot dit aan een eind gekomen is en we stellen geen vragen. Er is misschien ooit een tijd geweest dat de mensen daar meer voor aangelegd waren, maar de moderne mens is dat  zeker niet en een groot deel van de mensheid wil toch wel heel graag weten hoe de dingen nu werkelijk in elkaar zitten, dat merk je als arts ook, dat je niet zoals dat vroeger gebruikelijk was, als een autoriteit de diagnose en de therapie vaststelt en daarover zwijgt zodat de patiënt in het ongewisse is wat er precies aan de hand is en wat er gaat gebeuren en wat de prognose is. Dat kan in de moderne tijd echt niet, je moet werkelijk communiceren over de bevindingen. Dus wat ik zeg, het zou ook kunnen, dat we de regeringen eenvoudigweg gewoon volgen – dat kan ik dan vervolgens meteen beantwoorden, dat dat eigenlijk helemaal niet kan en dat wij als burgers steeds meer en meer mondig worden, en dat wordt door een crisis als deze alleen maar sterker. Want je wordt geconfronteerd met, wat ik dan maar iedere keer noem, ongerijmdheden en dat roept de vragen op die je dan gaat stellen en de antwoorden die je gaat zoeken. En een van de belangrijke begrippen die in het zoeken naar de samenhangen gehanteerd wordt is het begrip causaliteit, is het begrip oorzaak en gevolg. En we hebben de neiging om oorzaak en gevolg met de tijd in verbinding te brengen, he, dat je dus zegt: wat eerder gebeurt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: