WHO draait 180 graden om met haar advies over het vaccineren van zwangere vrouwen | Stichting Vaccin Vrij

who-draait-180-graden-om-met-haar-advies-over-het-vaccineren-van-zwangere-vrouwen-|-stichting-vaccin-vrij

04-03-21 03:29:00,

Begin januari 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zwangere vrouwen afgeraden het experimentele mRNA-vaccin COVID-19 van Pfizer/BioNTech te nemen, omdat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn voor die kwetsbare groep.[1]

Op 26 januari raadde de WHO zwangere vrouwen af het experimentele mRNA COVID-19-vaccin van Moderna te nemen. Kate O’Brien, directeur immunisatie van de WHO, verklaarde volgens Reuters: “Er is geen reden om te denken dat er een probleem zou kunnen zijn bij zwangerschap, we erkennen alleen dat de gegevens er op dit moment niet zijn.”2,3,4

Op 29 januari echter draaide de WHO haar aanbeveling terug om meer op één lijn te komen met die van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die adviseert dat vrouwen kunnen kiezen om mRNA COVID-19 vaccins te krijgen tijdens de zwangerschap.5,6,7,8,9 De huidige WHO-richtlijnen merken nog steeds op dat er te weinig gegevens beschikbaar zijn om de veiligheid van COVID-19 vaccins tijdens de zwangerschap te kunnen beoordelen, maar stellen:

“Niettemin, op basis van wat we weten over dit soort vaccin, hebben we geen specifieke reden om aan te nemen dat er specifieke risico’s zullen zijn die zwaarder zouden wegen dan de voordelen. Daarom kunnen zwangere vrouwen die een hoog risico lopen aan SARS-CoV-2 te worden blootgesteld (bv. gezondheidswerkers) of die co-morbiditeiten hebben waardoor hun risico op ernstige ziekte toeneemt, in overleg met hun zorgverlener worden gevaccineerd.”10

Tot op heden is voor geen enkel vaccin dat gebruik maakt van mRNA-technologie een officiële vergunning afgegeven die erkent dat het vaccin veilig is voor mensen. Zwangere vrouwen zijn buiten de klinische proeven met de experimentele COVID-19-vaccins van zowel Moderna als Pfizer/BioNTech gehouden. Hiertoe is besloten ondanks een oproep van het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) en andere medische beroepsgroepen om een beperkt aantal zwangere vrouwen op te nemen in verschillende COVID-19-gerelateerde proeven.11

Gebrek aan gegevens over veiligheid van geneesmiddelen en vaccins bij zwangere vrouwen is niet ongebruikelijk

Het ontbreken van gegevens over de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins bij zwangere vrouwen in klinische studies is niet ongebruikelijk. Epidemioloog David Schwartz, PhD, merkte op:

“Je hebt te maken met een enorm veranderd menselijk wezen. Het cardiovasculaire systeem van de moeder is anders, net als de hemodynamiek*, de immunologie** en de farmacodynamiek.***”10

(*) studie van de mechanische eigenschappen van de bloedstroom in het hart en vaatstelsel https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemodynamiek
(**) werking van het immuunsysteem
(***) beschrijving van de werkingsmechanismen waarmee de effecten van een toegediend geneesmiddel in het lichaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Farmacodynamiek

 
groene foetus

Naast de veranderde fysiologische toestand van de aanstaande moeder is de beoordeling van de effecten op zowel de moeder als de foetus een uitdaging wat betreft medische en ethische consequenties en aansprakelijkheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: