Brandbrief van de Moeders van Nederland: “Volg je geweten, niet de regels!” – CSTV

brandbrief-van-de-moeders-van-nederland:-“volg-je-geweten,-niet-de-regels!”-–-cstv

07-03-21 08:37:00,
Brandbrief van de Moeders in Nederland

Namens een grote groep moeders en voor alle kinderen in Nederland luiden wij de noodklok. De recent aangescherpte coronamaatregelen op scholen, waaronder een nieuw test-, quarantaine- en mogelijk vaccinatiebeleid, zullen de levens van onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten.

Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.

Ons moederhart slaat op tilt bij het idee dit nog langer machteloos aan te moeten zien, hoe een generatie kinderen en jongeren vastloopt in wat inmiddels vooral lijkl op een star, boekhoudkundig beleid dat (gefixeerd op virusbestrijding) hen
compleet wegcijfert en opoffert.

Wij doen met deze brief een oproep aan alle Nederlanders om dit tij te keren. Want het is nog niet te laat. En waar wachten we nog op?

Moederhart is tot stand gekomen vanuit vrouwen met een missie, maar wij vertegenwoordigen ook alle vaders, toekomstige moeders en iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor een opgroeiende generatie.

Splijtzwam in het vertrouwen

Daar waar wij eerder de zorg voor onze kinderen in goed vertrouwen hebben overgedragen, zijn de huidige maatregelen een splijtzwam in dat vertrouwen. Wij kunnen niet meer gerust zijn dat kinderen onbeschadigd blijven achter de deuren van de onderwijsinstellingen.

Veel ouders met zorgen melden dat ze op scholen tegen een muur oplopen: “regels zijn er niet voor niets, we doen het maar even zo, we willen allemaal het beste voor de kinderen,” horen ze. Die laatste uitspraak betekent echter niets zolang introspectie en eigen verantwoordelijkheid uitblijven.

Zeker zolang wij accepteren dat onze eigen (wettelijke) zorgplicht, observaties en intuïtie ondergeschikt zijn aan ‘het beleid’.

Voor de goede orde: wij nemen de gevaren van een besmettelijk virus serieus, net als de last die dat op de schouders legt van zorgverleners en experts om die gevaren in kaart te brengen.

Een aantal van de beperkende maatregelen waren dan ook in beginsel te rechtvaardigen, gelet ook op het eerdere gebrek aan kennis. De aanvankelijke alertheid heeft levens gered, mensen ‘hielden samen vol’ en de
nevenschade was in de eerste maanden nog te overzien.

Maar dat alles geldt niet meer voor de huidige, verscherpte maatregelen, die met name via de inwerkingtreding van de Coronawet een constante en steeds verdergaande inbreuk op grondrechten, vrijheden en eigen verantwoordelijkheid zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: